05 sa isang eksena kung saan siya ay mamamatay

Ang larawan ni Rizal bilang isang aktor sa teatro. Mula sa aklat na In Excelsis ni Felice Prudente Sta. Maria.

Back to Gallery