The XIAO TIME Philippine History Index

FB_IMG_1584337110690

Dahil sa pangangailangan ng maraming guro na magkaroon ng mga materyal para sa kanilang online classes sa panahon ng Corona Virus, aking sininulan ngayong umaga ang paglikha ng index ng mga Xiao Time videos na magkakasunod-sunod ayon sa pinag-aaralan sa kasaysayan ng Pilipinas o sa Rizal. Karamihan ng lahat ng 643 episodes na ginawa sa loob ng limang taon (2012-2017) ay narito at sa panonood nito magkakaroon ka na ng gagap ng pagkakasunod-sunod ng kasaysayan ng Pilipinas. Mas madali na din lamang mahahanap ang mga paksa dahil nakaayos na ito sa bawat tema o maaaring i-search sa isang listahan na ito.

Bagama’t isang work in progress, sa paggunita ngayon ng mahalagang ika-499 guning taong pagdating ni Magellan sa Pilipinas, 16 Marso 2020, aking inilalabas ang pinakaunang index ng Xiao Time videos ukol sa Kasaysayang ng Pilipinas. Nirebisa 29 Marso 2020. Antagal ko nang pangarap na magawa ito, sa wakas nasimulan ko rin.

Ano ang Xiao Time:
https://m.youtube.com/watch?v=3skRebu_rBI

Pagpupugay sa Xiao Time ni John Ray Ramos ng Proyekto: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2070557653171157&substory_index=0&id=1550940948466166

Download list of links:  Xiao Time Philippine History Index version 2020-03-29

XIAO TIME: AKO AY PILIPINO episode index

Mga Nilalaman:

 

Ano ang Kasaysayan

Historiograpiya

Pagkakakilanlang Pilipino

 

PAMAYANAN

 

Sinaunang Bayan (pre-1565)

Islam sa Pilipinas (Ibang Paksa Ukol sa Islam nasa XXV)

 

BAYAN

 

Conquista (1865-1898)

Katolisismo sa Pilipinas (1821-1898)

Ika-19 na Siglo (1807-1872)

Propagandismo (1880-1896)

Rizal (1861-1896 at lampas pa)

Katipunan at Himagsikang 1896 (1892-1896)

Bonifacio:  Unang Pangulo

Via Crucis ni Andres Bonifacio (1896-1897)

Independencia! (1898)

Digmaang Pilipino-Amerikano (1899-1913)

Himagsikan sa Visayas at Mindanao (1898-1913)

 

BANSA

 

American Occupation (1898-1935)

Komonwelt (1935-1946)

World War 2 (1941-1945)

Ikatlong Republika (1946-1972)

Diktadurang Marcos (1965-1986)

Panahon ng People Power (1986 hanggang sa kasalukuyan)

 

Kasaysayang Pampook

Climate Reality

Xiao Time International

 

 

I. Ano ang Kasaysayan

Ano ang Kasaysayan:
https://m.youtube.com/watch?v=4oH8oTl_LHI

History Subject, boring nga ba?
https://m.youtube.com/watch?v=I-VT_-n7NHU

II. Historiyograpiya

Nakasulat at di-nakasulat na batis:
https://m.youtube.com/watch?v=8k-es-w7q-o

Primarya at Sekundaryang Batis:
https://m.youtube.com/watch?v=Cvmin4VK3m4&t=7s

Kritikang Panlabas at Kritikang Panloob:
https://m.youtube.com/watch?v=f2_IyVbGE2Q&t=53s

Wika at Kasaysayan:
https://m.youtube.com/watch?v=wkojigHIPjQ&t=97s

Pantayong Pananaw:
https://m.youtube.com/watch?v=RRa31CrD7Xg&t=93s

Zeus A. Salazar:
https://m.youtube.com/watch?v=OcVnZmqU5_s&t=4s

Pilipinolohiya, Prospero Covar:
https://m.youtube.com/watch?v=3UeMzK62SWo&t=21s

Sikolohiyang Pilipino, Virgilio Enriquez:
https://m.youtube.com/watch?v=NChtt02miVo

Ano ang Popular History:
https://m.youtube.com/watch?v=3il78vKAuD8

Ano ang Local History o Kasaysayang Pampook
https://m.youtube.com/watch?v=SF-PhXADH0M&t=6s
III. Pagkakakilanlang Pilipino

Sino Ang Pilipino:
https://m.youtube.com/watch?v=pE56kAgmCCU
https://m.youtube.com/watch?v=x4NU2Wk3aPU

Ako ay Pilipino, Ako ay ASEAN:
https://m.youtube.com/watch?v=34T2Id_syeQ&t=12s

IV. Sinaunang Bayan (pre-1565)

Kodigo ni Kalantiyaw:
https://m.youtube.com/watch?v=uTSXeZSLVnA

Austronesian:
https://m.youtube.com/watch?v=gpEVoAL15ng&t=165s

Manunggul Jar:
https://m.youtube.com/watch?v=R2A7AD4C6NA
https://m.youtube.com/watch?v=KkzWed7pTpE

Paglilibing:
https://m.youtube.com/watch?v=reVYV5_cJS4&t=2s

Ginto ng ating mga ninuno:
https://m.youtube.com/watch?v=DiAcSNpLtWw&t=80s
https://m.youtube.com/watch?v=pYEnAS3UdUI

Bullol:
https://m.youtube.com/watch?v=JFVbRUbzffE

Babaylan:
https://m.youtube.com/watch?v=WeYot08uamo

Babaylan at mga Binukot:
https://m.youtube.com/watch?v=elK5GSzhMOE

Pinakamalaking exhibit ng kulturang Pilipino sa Pransya:
https://m.youtube.com/watch?v=nfDVSwAhepU

Uring Panlipunan sa Sinaunang Bayan:
https://m.youtube.com/watch?v=bkVS_MHVDuI

Bahay Kubo part 1:
https://m.youtube.com/watch?v=ILLwfjKKWbk

Bahay Kubo part 2:
https://m.youtube.com/watch?v=G4kDjmJ52IQ&t=5s

Laguna Copperplate Inscription, Binatbat na Tanso ng Laguna:
https://m.youtube.com/watch?v=W0WINYP3Alk

V. Islam sa Pilipinas (Ibang Paksa Ukol sa Islam nasa XXV)

Bangsamoro:
https://m.youtube.com/watch?v=_ezDJtlAQM4

Sultan Kudarat:
https://m.youtube.com/watch?v=oO5wSqAH4MM

Bates Treaty:
https://m.youtube.com/watch?v=G4kv5EHHjx4

Datu Ali ng Buayan:
https://m.youtube.com/watch?v=2rLwzirZw2A

VI. Conquista (1865-1898)

Panahon ng Eksplorasyon at si Ferdinand Magellan:
https://m.youtube.com/watch?v=vIK9IISkncc&t=29s

Pagbinyag sa Cebu:
https://m.youtube.com/watch?v=NwO8vQppmus&t=27s

Labanan sa Mactan:
https://m.youtube.com/watch?v=RaYTcR_OpWE&t=57s

Miguel Lopez de Legazpi:
https://m.youtube.com/watch?v=YqLqM58BIjU

Ang Kasaysayan ng Cebu:
https://m.youtube.com/watch?v=lKZde8_9-zs&t=10s

Fort San Pedro:
https://m.youtube.com/watch?v=jyo_ALLLVfw

Bambalito:
https://m.youtube.com/watch?v=wfXl26Joiew
https://m.youtube.com/watch?v=VQF1clXu5bc&t=4s

Intramuros: Lungsod sa Loob ng mga Pader:
https://m.youtube.com/watch?v=-DUBKxeYIHs

Reduccion:
https://m.youtube.com/watch?v=OYkOqXSOwIE

Pagbabago sa Pueblo at Nayon:
https://m.youtube.com/watch?v=nIG5ScY2qI0&t=60s

Larawan ni San Cristobal sa Paeta:
https://m.youtube.com/watch?v=xhO232zzpr4

Patakarang Nagpahirap sa Bayan:
https://m.youtube.com/watch?v=x4w7fNilA14

Kalakalang Galyon:
https://m.youtube.com/watch?v=D13zsLJOaLE

Ang Pagpapahirap sa mga Pilipino:
https://m.youtube.com/watch?v=PwaK1R1O-yA

Reaksyon sa Pananakop part 1:
https://m.youtube.com/watch?v=nELU-HYLwhU

Reaksyon sa Pananakop part 2:
https://m.youtube.com/watch?v=dHgUZdU_15s

Aswang:
https://m.youtube.com/watch?v=RWX_oiJmNCM&t=7s

Dagohoy:
https://m.youtube.com/watch?v=WVZqaop1t7E

Diego Silang:
https://m.youtube.com/watch?v=fsiUaTyIkJ0

Gabriela Silang:
https://m.youtube.com/watch?v=0BPaXq_V0Dw

Tsinoy:
https://m.youtube.com/watch?v=NgFScCbhxoE

Kahulugan ng Sangley:
https://m.youtube.com/watch?v=7Cm9CL9TcXc

Binondo:
https://m.youtube.com/watch?v=8q5FJaCkwMA

Pananakop ng mga Ingles sa Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=rdXwZNkWegQ

Monumento ni Simon de Anda:
https://m.youtube.com/watch?v=MdYtj87v3Zs&t=1s

Asasinasyon kay Gobernador Heneral Bustamante:
https://m.youtube.com/watch?v=_KI-_ATtDkU&t=2s

Ibang Bersyon ng Pagpaslang Kay Bustamante:
https://m.youtube.com/watch?v=BSRbRo_CQ8E&t=7s

Uring Panlipunan sa Panahon ng mga Espanyol:
https://m.youtube.com/watch?v=nH3MTLhmB0o

Positibong Pamana ng Espanya sa Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=W_-MgOjI1n4&t=32s

Mapang Murillo Velarde:
https://m.youtube.com/watch?v=f4QXTFQKDuc

Paang Bundok o North Cemetery:
https://m.youtube.com/watch?v=21s_H1Zal_s

Paco Cemetery:
https://m.youtube.com/watch?v=sKoe35C8HZk

Kundiman, Sinaunang Love Song ng mga Pilipino:
https://m.youtube.com/watch?v=LCua91vC5Aw&t=24s

Makasaysayang Mga Lindol:
https://m.youtube.com/watch?v=dM4BZs2NpCE&t=2s

VII. Katolisismo sa Pilipinas (1821-1898)

Ang Pinagmulan ng Santo Nino:
https://m.youtube.com/watch?v=4-LrewNUZwQ

Sto Nino de Cebu:
https://m.youtube.com/watch?v=4-LrewNUZwQ

Sinulog:
https://m.youtube.com/watch?v=gmqS4uT5STA

Sto. Nino de Pandacan:
https://m.youtube.com/watch?v=qISvpzZMd0g

Buling-Buling ng Pandacan, Ang Opisyal na Sayaw ng Maynila:
https://m.youtube.com/watch?v=j2j7ZMcAD6U

Birhen ng Carmen at Basilika ng San Sebastian:
https://m.youtube.com/watch?v=Mrh7-OYViFE

Birhen ng La Naval:
https://m.youtube.com/watch?v=6hiqb0vbaak&t=26s

Birhen ng Caysasay:
https://m.youtube.com/watch?v=gj53w1z7U_E&t=2s

Flores de Mayo at Santacruzan:
https://m.youtube.com/watch?v=nG326jLAkNk

Kahulugan ng Quiapo, Parokya ng San Juan Bautista at ang Plaza Miranda:
https://m.youtube.com/watch?v=BkeaztKsP6s

Kasaysayan ng Poong Hesus Nazareno:
https://m.youtube.com/watch?v=mYVrnWf0sus

Paano Nagsimula Ang Debosyon sa Poong Nazareno:
https://m.youtube.com/watch?v=ktGfcPemrz8

Ang Nagpapatuloy na Kuwento ng Itim na Nazareno:
https://m.youtube.com/watch?v=CAUBaisiYWo

Pananaw ng mga Deboto ng Itim na Nazareno:
https://m.youtube.com/watch?v=EY_Ym2F1gxc&t=6s

Diwang Katutubo sa Debosyon sa Poong Nazareno:
https://m.youtube.com/watch?v=SvFFBFn0aQE

Traslacion:
https://m.youtube.com/watch?v=lY8ry_cq6j8

Ang Command Center ng Basilika ng Quiapo, Nagmamatyag sa Traslacion ng Nazareno:
https://m.youtube.com/watch?v=kaZsI_5GBuM

Ang Pasko sa Kasaysayan:
https://m.youtube.com/watch?v=mBmQe-yPb0I

Bakit Kakaiba ang Pasko sa Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=VUpj7F_s3mE

Ang Pinakamahabang Pasko, Mga Dekorasyong Pamana ng mga Espanyol:
https://m.youtube.com/watch?v=y9WubSFIxUc

Ang Pinakamahabang Pasko, Ang Kahulugan ng Simbang Gabi at Misa de Gallo:
https://m.youtube.com/watch?v=LGkc695PYEU

Ang Kuwento ng Tradisyon ng Simbang Gabi:
https://m.youtube.com/watch?v=a7ILCMWaFXc

Ash Wednesday:
https://m.youtube.com/watch?v=_iakSy2ctvA&t=83s

Semana Santa part 1:
https://m.youtube.com/watch?v=7UTHfn7Vb90&t=138s

Semana Santa part 2, Cuaresma:
https://m.youtube.com/watch?v=IViHfvfeILQ

Semana Santa part 3, Pagpepenitensya:
https://m.youtube.com/watch?v=WTwRuhulx7E

Pinagmulan ng Pagpepenitensya:
https://m.youtube.com/watch?v=WTwRuhulx7E&t=4s

Apung Mamacalulu, Popular na Debosyon sa Angeles, Pampanga:
https://m.youtube.com/watch?v=53qkne0Fy7Q&t=8s

St. Martin of Tours sa Taal:
https://m.youtube.com/watch?v=HTw53LUKVs4

San Lorenzo Ruiz:
https://m.youtube.com/watch?v=DjBXLBcetmc&t=76s

San Pedro Calungsod:
https://m.youtube.com/watch?v=dNgj6m4J8-4

Mother Ignacia del Espiritu Santo:
https://m.youtube.com/watch?v=LJGJQPNHF54

Blessed Justo Takayama Ukon:
https://m.youtube.com/watch?v=kW8tiXJYphQ

VIII. Ika-19 na Siglo (1807-1872)

Basi Revolt:
https://m.youtube.com/watch?v=l5mBSl7c9ec

Malacanan, Mansyon sa Tabi ng Ilog Pasig:
https://m.youtube.com/watch?v=p4k3qiH-cTM

Damian Domingo, Ama ng Modernong Painting sa Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=3i8muLe9vss&t=3s

Francisco Balagtas:
https://m.youtube.com/watch?v=tnYTZS2j7vQ&t=16s

Leona Florentino, Isang Natatanging Pilipina:.
https://m.youtube.com/watch?v=zaKecbgGIRM

Pasyon and Revolution:
https://m.youtube.com/watch?v=xZu7E45L6O0

Hermano Puli at Cofradia de San Jose:
https://m.youtube.com/watch?v=Yvw8wQlXzcg&t=92s

Ang Saysay ni Hermano Puli sa Kasalukuyang Panahon:
https://m.youtube.com/watch?v=Rr3X_6lHpZU

Si Hermano Puli at ang karapatang at ang karapatang manampalataya:
https://m.youtube.com/watch?v=f8fSwu9pljo&t=149s

Si Hermano Puli at Ka Felix Manalo at ang Kalayaan sa Pananampalataya
https://m.youtube.com/watch?v=Ps7rxf2XziQ

Don Domingo Roxas:
https://m.youtube.com/watch?v=E9Ie9u93rj0

Ateneo Way part 1, Ang Maraming Pagtatayo ng Ateneo de Manila:
https://m.youtube.com/watch?v=j9iVGy-SJDE

Ateneo Way part 2, Buhay Ateneo sa mga Larawan:
https://m.youtube.com/watch?v=JRspVSjQ8nU

Jose Felipe del Pan, Ama ng Philippine Studies:
https://m.youtube.com/watch?v=yq_rY6DCe64

Cavite Mutiny:
https://m.youtube.com/watch?v=CTt3X3tqj90&t=5s

Padre Mariano Gomes:
https://m.youtube.com/watch?v=29Yqds8cFuk

Padre Jose Burgos:
https://m.youtube.com/watch?v=NCIx_f72m_o&t=10s

Paggarote sa Gomburza:
https://m.youtube.com/watch?v=6PAtXRwo8Ds

IX. Propagandismo (1880-1896)
Ang Kilusang Propaganda at Graciano Lopez Jaena:
https://m.youtube.com/watch?v=cY10ILzSqI4&t=77s

Mariano Ponce:
https://m.youtube.com/watch?v=_sLdJ0GOZv0&t=142s

Pagkamatay ni del Pilar:
https://m.youtube.com/watch?v=DitN8W_gXto

Graciano Lopez Jaena:
https://m.youtube.com/watch?v=NkZDfCJjJbA

Juan Luna:
https://m.youtube.com/watch?v=oorxvypH2RQ&t=1s

Juan Luna at Paz Pardo de Tavera:
https://m.youtube.com/watch?v=7z3MTHPxwoQ

Parisian Life ni Juan Luna:
https://m.youtube.com/watch?v=RUDbg_QEy2M&t=17s
https://m.youtube.com/watch?v=7_8M4qYmPgU

Ang Nom de Guerre at Nom de Plume sa Ating Kasaysayan:
https://m.youtube.com/watch?v=U-O7jjVkF-w

Ariston Bautista Lin:
https://m.youtube.com/watch?v=CeblM8hsAMg

Roman Ongpin:
https://m.youtube.com/watch?v=YwkNoamidvU&t=11s

X. Rizal (1861-1896 at lampas pa)

Kabataan ni Rizal:
https://m.youtube.com/watch?v=ax58JI1OBoM

Teodora Alonso:
https://m.youtube.com/watch?v=uKHxATs7-kI

Paciano Rizal:
https://m.youtube.com/watch?v=5vTTPw3O0vk&t=1s

Sa Aking Mga Kabata:
https://m.youtube.com/watch?v=ROeY7TaYDmI

Leonor Rivera:
https://m.youtube.com/watch?v=t-G5wrkB49U

Panahon ng Pagbabago:
https://m.youtube.com/watch?v=qEmXrrP4LS8

Rizal bilang Visual Artist:
https://m.youtube.com/watch?v=6dORikWGRiM

Rizal bilang Iskultor:
https://m.youtube.com/watch?v=uhdHT7iz6pM

Rizal, Ama ng Pinoy Komiks (Pagong at Matsing) :
https://m.youtube.com/watch?v=MMXsoNWvZ6s

Tamad ba ang mga Pilipino:
https://m.youtube.com/watch?v=V8-YkVJPoTY

Rizal bilang Psychic:
https://m.youtube.com/watch?v=GTQpYLFAl0I

Kahulugan ng Noli Me Tangere:
https://m.youtube.com/watch?v=aERAlL_3YzU

La Liga Filipina:
https://m.youtube.com/watch?v=L1wHGfrEEvE

Pagkakatapon ni Rizal sa Dapitan:
https://m.youtube.com/watch?v=McOWr6uLrcc

Josephine Bracken, asawa:
https://m.youtube.com/watch?v=PrgA24w0J54

Manifesto ni Rizal (Veneration without Understanding) :
https://m.youtube.com/watch?v=8FHGGOnUmFc

Pepe at Andres:
https://m.youtube.com/watch?v=_7RtC9A5px8

Kabayanihan ni Rizal:
https://m.youtube.com/watch?v=X1YG4ICvjPc

Retraction ni Rizal:
https://m.youtube.com/watch?v=mI0e8kQmfvg&t=2s

Diwang Katutubo na Nanatili sa mga Rizalista:
https://m.youtube.com/watch?v=at6uL5urim4

State Funeral para kay Rizal:
https://m.youtube.com/watch?v=iaqY5uah7hw&t=3s

Monumento ni Rizal
https://m.youtube.com/watch?v=TL-g7JPRIeU

Torre de Manila:
https://m.youtube.com/watch?v=FEv9DCAkf8I
https://m.youtube.com/watch?v=KhfKBMCJ_FY
https://m.youtube.com/watch?v=sHG9LjkqpC8

Knights of Rizal:
https://m.youtube.com/watch?v=xVW3NFJRetg
https://m.youtube.com/watch?v=J0ycN2QExxQ
https://m.youtube.com/watch?v=iw0Q8Er5wgQ&t=131s

Rizal Law:
https://m.youtube.com/watch?v=beuyam7C0Ak
https://m.youtube.com/watch?v=tFJTiYAsKMk

XI. Katipunan at Himagsikang 1896 (1892-1896)

Andres Bonifacio:
https://m.youtube.com/watch?v=-ZU465p2x0o

Ang Tunay na Suot ni Andres Bonifacio:
https://m.youtube.com/watch?v=8IwOTnOzRU8

Pio Valenzuela:
https://m.youtube.com/watch?v=Nios4f_36Ek
https://m.youtube.com/watch?v=GI3AiuIfX9I&t=4s

Emilio Jacinto:
https://m.youtube.com/watch?v=ZuGFCdIHph8

Bagong Monumento para kay Heneral Emilio Jacinto:
https://m.youtube.com/watch?v=mNzCTBoE674

Gregoria de Jesus:
https://m.youtube.com/watch?v=RpQEJVZQ96w

Tandang Sora:
https://m.youtube.com/watch?v=C-G__onpN74&t=52s

Tunay na Petsa ng Pagkakatatag ng Katipunan:
https://m.youtube.com/watch?v=JLGm87MJ-QI

Ang mga Bagong Tuklas na mga Dokumento ng Katipunan:
https://m.youtube.com/watch?v=1mghiPgpA70

Kartilya ng Katipunan:
https://m.youtube.com/watch?v=eFgiTJZd57I

Pag-ibig sa Katipunan:
https://m.youtube.com/watch?v=a51zLDW95Z4&t=119s

Araw ng mga Puso, Pag-ibig Ayon sa Ating Mga Bayani:
https://m.youtube.com/watch?v=pzDnrQNu3Ck&t=81s

Kahulugan ng Kalayaan ayon kay Jacinto
https://m.youtube.com/watch?v=ETaPC_TCVpc

Kalayaan, Dyaryo ng Katipunan:
https://m.youtube.com/watch?v=r8M3nHro2lo

Ang Pagkabunyag ng Katipunan:
https://m.youtube.com/watch?v=SRqcL0KsCr4

Ang Unang Sigaw sa Balintawak:
https://m.youtube.com/watch?v=fdP1ycFDTSU&t=9s

Krus na Ligas:
https://m.youtube.com/watch?v=G_cM7HV-gDE

Labanan sa Pinaglabanan (new data deems this inaccurate)
https://m.youtube.com/watch?v=COojxJV2Byw

Pinunong Militar part 1, Ang Pagsalakay ni Bonifacio sa Maynila
https://m.youtube.com/watch?v=xtNxYsqnsWs

Pinunong Militar part 2, Ang Mga Real Bilang Istratehiya ni Bonifacio:
https://m.youtube.com/watch?v=eY5uU3pFyNE

Julio Nakpil at ang Unang Pambansang Awit:
https://m.youtube.com/watch?v=anWw66NeDOs&t=3s

XII. Bonifacio: Unang Pangulo

Part 1, Pagsisimula ng Pamahalaan:
https://m.youtube.com/watch?v=HdY9q27yz6M&t=82s

Part 2, Titulado Presidente, Pangulo ng Haring Bayan:
https://m.youtube.com/watch?v=-yUpBvqpLcs

Part 3, Ang Mataas na Sanggunian ng Hilagaan:
https://m.youtube.com/watch?v=NU7gMzvF7QE&t=1s

Part 4, Mga Dokumento ng Pamahalaan:
https://m.youtube.com/watch?v=jhvMtZPEgW8&t=3s

Part 5, Ang Haring Bayan:
https://m.youtube.com/watch?v=hcO0d4kAiZU

Part 6, Konstitusyunal na Pamahalaan:
https://m.youtube.com/watch?v=Xpf4oI_0HtE

Part 7, Mga Sagisag:
https://m.youtube.com/watch?v=hg_F6vJQW8w

Part 8, Hindi Pagsira Kay Aguinaldo:
https://m.youtube.com/watch?v=IsCad7Bb9s0

Part 9, Bakit pa? :
https://m.youtube.com/watch?v=vW35zf3MKUA

Part 10, Ang Mga Tumaya:
https://m.youtube.com/watch?v=bsx2_l4Pz9Q

XIII. Via Crucis ni Andres Bonifacio (1896-1897)

Labanan sa Binakayan:
https://m.youtube.com/watch?v=JScdpPxzLmY

Via Crucis part 1, Tejeros Convention:
https://m.youtube.com/watch?v=aLtzltzMHmY

Via Crucis part 2, Naic Military Agreement:
https://m.youtube.com/watch?v=CpmA4zD__bk

Via Crucis part 3, Pag-aresto Kay Bonifacio:
https://m.youtube.com/watch?v=floCLphbDk4

Via Crucis, part 4, Pagkakakulong Kay Bonifacio:
https://m.youtube.com/watch?v=h6ZYGwOGjhA

Via Crucis part 5, Pagpaslang Kay Bonifacio:
https://m.youtube.com/watch?v=zWt59B_V_ew

Republika ng Biak-na-Bato:
https://m.youtube.com/watch?v=EZs4-Z0WA9c

Francisco Makabulos
https://m.youtube.com/watch?v=HHuk8k9CdrQ

XIV. Independencia! (1898)

Emilio Aguinaldo:
https://m.youtube.com/watch?v=Y7rTdH7IggU&t=2s

Ang makasaysayang bahay ni Heneral Emilio Aguinaldo:
https://m.youtube.com/watch?v=UMbuwdHhaIk

Ang Kaibigang Kapre ni Heneral Emilio Aguinaldo:
https://m.youtube.com/watch?v=85vnd8dfPG8&t=58s

Kamatayan ni Heneral Emilio Aguinaldo:
https://www.youtube.com/watch?v=1m4hQXNhNKQ

Battle of Manila Bay at Mock Battle of Manila:
https://m.youtube.com/watch?v=CkLd9HWD228&t=13s

Felipe at Marcela Agoncillo:
https://m.youtube.com/watch?v=M4DlPlJPEc0

Araw ng Bandilang Pilipino:
https://m.youtube.com/watch?v=iPXd3HO4V30&t=2s

Ang Kahulugan ng Bandilang Pilipino:
https://m.youtube.com/watch?v=U_CAF82l0Ng&t=22s

Ang Tunay Na Kulay Asul ng Ating Watawat:
https://m.youtube.com/watch?v=L1nnZuAzEgs&t=8s

Nasaan Na Nga Ba Ang Ating Unang Watawat
https://m.youtube.com/watch?v=gospnASE8CQ&t=9s

Araw ng Kasarinlan, 1898
https://m.youtube.com/watch?v=7CzIdD4FDng&t=14s
https://m.youtube.com/watch?v=cMAfMj8DjGY&t=17s

Julian Felipe, Kompositor ng Pambansang Awit:
https://m.youtube.com/watch?v=ynyNkSIWnYg

Jose Palma, Bayaning Singer
https://m.youtube.com/watch?v=cP-yT6O8orI

Apolinario Mabini:
https://m.youtube.com/watch?v=-0kFy6AVMQI

Ang Tunay na Dekalogo ni Apolinario Mabini:
https://m.youtube.com/watch?v=kXNhR2tLcEw

Si Apolinario Mabini Bilang Primer Ministro:
https://m.youtube.com/watch?v=z8lLYNJ4bwo

Si Apolinario Mabini Bilang Sukatan ng mga Lingkod Bayan ng Pamahalaan:
https://m.youtube.com/watch?v=chDhw8MeH-0

Mabining Mandirigma, Napapanahong Steampunk Musical:
https://m.youtube.com/watch?v=rK5bq8Gnx08

Malolos Congress:
https://m.youtube.com/watch?v=K5Ti2J1HU9c

Treaty of Paris:
https://m.youtube.com/watch?v=8SRRsToc8gc&t=3s

Republika ng Malolos:
https://m.youtube.com/watch?v=ncw0CY8dqC0

Isidoro Torres
https://m.youtube.com/watch?v=TOu1hlwJBvc

Simon Ocampo Tecson:
https://m.youtube.com/watch?v=2fjiMO7uo9s&t=27s

Trinidad Tecson:
https://m.youtube.com/watch?v=fqEoedHfKfQ

Kasaysayan ng Red Cross:
https://m.youtube.com/watch?v=R0OgaCyHLZ8

Valenzuela sa Kasaysayan ng Red Cross:
https://m.youtube.com/watch?v=jaO-paeKOHc&t=126s

Dona Gliceria Marella Villavicencio, Ang Anghel ng Himagsikan:
https://m.youtube.com/watch?v=_kRrV1KGh5I&t=2s

XV. Digmaang Pilipino-Amerikano (1899-1913)

Unang Putok ng Digmaang Pilipino-Amerikano:
https://m.youtube.com/watch?v=xadeOJge73I

Henry Ware Lawton:
https://m.youtube.com/watch?v=6FPYbW2TW6M

Licerio Geronimo:
https://m.youtube.com/watch?v=vJgqURnhO78

Antonio Luna:
https://m.youtube.com/watch?v=IGjyhm2aNyo

#HugotHeneral Mula kay Antonio Luna part 1:
https://m.youtube.com/watch?v=Y-s4yzHl1ZY

#HugotHeneral Mula kay Antonio Luna part 2:
https://m.youtube.com/watch?v=G9ouMeZrOS4

Ang Pataksil na Pagpaslang kay Heneral Antonio Luna:
https://m.youtube.com/watch?v=PhAITvIkmE0&t=6s

Heneral Luna, Isang Masterpiece na Hindi Dapat Palampasin:
https://m.youtube.com/watch?v=PfyK-5eh1pk

Dapat Bang Tanghaling Bayani si Antonio Luna:
https://m.youtube.com/watch?v=Qpmt95Kt2cg

Kongreso sa Tarlac:
https://m.youtube.com/watch?v=wK9lWmQHAys

Pagkakatatag ng Lalawigan ng Tarlac:
https://m.youtube.com/watch?v=DgvBYNVrTj0

Pagkakaibigang Pilipino at Espanyol sa Baler:
https://m.youtube.com/watch?v=mRZ6vk-VfL0&t=18s

Gregorio del Pilar at Labanan sa Tirad Pass:
https://m.youtube.com/watch?v=C4v8XNlzsCc&t=3s

Miguel Malvar:
https://m.youtube.com/watch?v=jO4nyJBxgPo&t=5s
https://m.youtube.com/watch?v=wCr4sahvE4c

Macario Sakay:
https://m.youtube.com/watch?v=__Nxmhc5Hpo

XVI. Himagsikan sa Visayas at Mindanao (1898-1913)

Ang Himagsikan sa Iloilo:
https://m.youtube.com/watch?v=–enqEA3UEc&t=8s

Patrocinio Gamboa:
https://m.youtube.com/watch?v=OHNWul7Kjcg&t=5s

Teresa Magbanua:
https://m.youtube.com/watch?v=N6pQAY_FAq4

Tagumpay sa Balangiga:
https://m.youtube.com/watch?v=1RVwARCgrbo

Pagtindig sa Alapaap, Battle of Bud Daho:
https://m.youtube.com/watch?v=d81bC_b83o0

XVII. American Occupation (1898-1935)

Ambag ni William Howard Taft sa Kasaysayan:
https://m.youtube.com/watch?v=PZEU_wH2Ydk

Thomasites:
https://m.youtube.com/watch?v=4wDwlsvj4Gs

Ang Mga Gusaling Gabaldon:
https://m.youtube.com/watch?v=XlC937lcB14

Kasaysayan ng Western Mindanao State University:
https://m.youtube.com/watch?v=TmlkhT3zCuQ

Kasaysayan ng Unibersidad ng Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=gEaaoEaIkk8

Kasaysayan ng Pamantasang De La Salle:
https://m.youtube.com/watch?v=bd-Z3dUu7h4&t=7s

Ano ang Protestantismo at Pagiging Born Again:
https://m.youtube.com/watch?v=5RuSPXtzQnE

Ang Paniniwala ng mga Kristiyano sa Biblia:
https://m.youtube.com/watch?v=GrQNE8Nb4gI

Binhi ng Protestantismo sa Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=qhzAsJdgGyY

Felix Manalo ng Iglesia ni Cristo:
https://m.youtube.com/watch?v=VyNSnnFt-Pk&t=102s

Pagkalat ng Iglesia ni Cristo sa Daigdig:
https://m.youtube.com/watch?v=GyQ0b1u7lwI&t=147s

Ang Diwang Pilipino na Nananatili sa Iglesia ni Cristo:
https://m.youtube.com/watch?v=3mct_RlfncM&t=29s

Isabelo de los Reyes:
https://m.youtube.com/watch?v=Usi69Xl6RZM

Iglesia Filipina Independiente:
https://m.youtube.com/watch?v=dmbkiB-zXjY

Seditious Plays:
https://m.youtube.com/watch?v=MvaJ_fkfheo

Kasaysayan ng Basketball sa Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=86UFenRBSiM

Ang Olympics at ang Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=Ylo6UQhW6Rs

World War 1 sa Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=mDirr6uTiAQ&t=30s

Sentenaryo ng Senado ng Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=XvNpvdwlYcE

Ang gusali ng Kongreso:
https://m.youtube.com/watch?v=5b_NVQl8vm8

Isla ng Culion part 1, The Island of No Return:
https://m.youtube.com/watch?v=UaVBMsvjaiA

IIsla ng Culion part 2, From Leper Colony to Island of Hope:
https://m.youtube.com/watch?v=xRpsSrdN_00

Sinaunang Beauty Pageants sa Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=NJtNc0xYNMo

Si Pura Villanueva Kalaw, ang Peministang Beauty Queen:
https://m.youtube.com/watch?v=t-NT3EDKnJg

Olivia Salamanca, Doktora ng Bayan:
https://m.youtube.com/watch?v=H9WVPo9_KBc

Tarhata Kiram, Astig na Prinseang Muslim:
https://m.youtube.com/watch?v=eMAJJi8O-ek

Juan de la Cruz, Kumakatawan sa mga Pilipino:
https://m.youtube.com/watch?v=K-WzWJLJKLk

Ebolusyon ng Pulisya sa Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=WytVPHd49XU

Death Penalty sa Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=06gJuT1jGck

Hidwaang Quezon at Palma sa Usaping Academic Freedom:
https://m.youtube.com/watch?v=8-9XZQQ2LX4#searching

National Heroes Day:
https://m.youtube.com/watch?v=QnvQ-ZoZL-Q

August History Month:
https://m.youtube.com/watch?v=JyIB9y7RItc
https://m.youtube.com/watch?v=QYDQZdBf8nk

Julian Cruz Balmaseda, Bayani ng Pambansang Wika:
https://m.youtube.com/watch?v=XZNSiWYFIwc

Ladislao Bonus ng Pandacan, Ama ng Operetang Pilipino:
https://m.youtube.com/watch?v=nTHQ9hIyAGg

Kundiman ng Magandang Diwata ni Bonifacio Abdon:
https://m.youtube.com/watch?v=qKfcl0HXfOU

Atang de la Rama ang Reyna ng Kundiman:
https://m.youtube.com/watch?v=tMwHNPd5RgM

Fabian de la Rosa, Maestro ng Sining Pilipino:
https://m.youtube.com/watch?v=rLu-rzMaAyk

Guillermo Tolentino, Iskultor ng Bayan:
https://m.youtube.com/watch?v=JvodYP71Z0M

Angkan ng mga Iskultor: Anastacio, Florante at Frederic Caedo:
https://m.youtube.com/watch?v=iftRY-BlmCA

Fernando Amorsolo, Grand Old Man of Philippine Art:
https://m.youtube.com/watch?v=nC9hVHbGCSA

XVIII. Komonwelt (1935-1946)

Ang Makulay na Karera ni Manuel Luis Quezon:
https://m.youtube.com/watch?v=5_U_5tA93qM

Ang Makulay na Personalidad ni Manuel Luis Quezon:
https://m.youtube.com/watch?v=3x-Lb6nk18Y

Ang Inagurasyon ng Pangulong Manuel Luis Quezon:
https://m.youtube.com/watch?v=Oqcnmrie1tA&t=5s

Ang Mga Tradisyon ng mga Inagurasyon ng mga Pangulo ng Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=LdJf52AboE0

Ang Kasaysayan ng State of the Nation Address:
https://m.youtube.com/watch?v=gh8lr-XeGK4

Ang State of the Nation Address ay isang Piyesta:
https://m.youtube.com/watch?v=gK3j5ISHDT4

XIX. World War 2 (1941-1945)

Quezon’s List:
https://m.youtube.com/watch?v=a_FPWTt98qs&t=14s

Pagsisimula ng World War 2 sa Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=tdD5CEZWgQE

Ang Paglusob sa Pearl Harbor at sa Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=UAisFVomDxA

Pagbagsak ng Bataan, Simbolo ng Katapangan at Kabayanihan:
https://m.youtube.com/watch?v=mL6J1Y_Cb4k

Ang Malalim na Kahulugan ng Pagbagsak ng Corregidor:
https://m.youtube.com/watch?v=ch3P8OSO13A&t=1s

Jose Abad Santos:
https://m.youtube.com/watch?v=i2y2RHMewTY

Luis Taruc:
https://m.youtube.com/watch?v=GzTc3R2tRCo

Jose P. Laurel:
https://m.youtube.com/watch?v=uE-vz-f63R4

Ang mga Kabataan noong World War 2, UP Vanguard:
https://m.youtube.com/watch?v=2eOsPNuQ6tE

Ang Tagumpay ng mga Pilipino noong World War 2:
https://m.youtube.com/watch?v=vVGf6JuE8Sc

Agaw Armas sa Union College:
https://m.youtube.com/watch?v=MchPqGJeGts

Ambush at Pugadlawin:
https://m.youtube.com/watch?v=4wSqydYLZuE

The Raid of Muntinlupa:
https://m.youtube.com/watch?v=11M2UNb_T9w

Col. Emmanuel V. De Ocampo, Avenger of Nanking:
https://m.youtube.com/watch?v=KP8wLSTvPTE

Silver Guillermo, Ang Tagapagligtas ng Bacarra:
https://m.youtube.com/watch?v=sOntJ86EB0k

Ang Amerikanong si Charles Thomas Parsons Jr.; Pagtutulungang US-PH:
https://m.youtube.com/watch?v=ATci2gmBA_Q

Magdalena Leones, Ang Leona ng mga Espiyang Gerilyero:
https://m.youtube.com/watch?v=6LW8E5IphNc

Pagsunog sa mga Amerikano sa Plaza Cuartel:
https://m.youtube.com/watch?v=s2pSD-cjx_4

Koga Papers at mga Gerilya sa Cebu:
https://m.youtube.com/watch?v=vJFN5AXPkvk

General Douglas MacArthur:
https://m.youtube.com/watch?v=hnwZVPLoiAo

Leyte Landing:
https://m.youtube.com/watch?v=f78El4fhXlM&t=34s

Battle for the Liberation of Manila:
https://m.youtube.com/watch?v=0tBUahtTD7A&t=1s

Josefa Llanes Escoda:
https://m.youtube.com/watch?v=ASY-YxviZ6M

Sawsawang Pinoy. Maria Orosa:
https://m.youtube.com/watch?v=OPtdTiaKmEY

Ang Mga Bayaning Doktor noong Battle of Manila:
https://m.youtube.com/watch?v=KOKFbYW7XCs

Pagpapalaya ng Paranaque:
https://m.youtube.com/watch?v=2JxKHIhzExk

Masaker sa De La Salle College:
https://m.youtube.com/watch?v=G5zj8t4N3gI&t=1s

Ang Makasaysayang Labanan sa Bessang Pass at ang Pagsuko ni Yamashita:
https://m.youtube.com/watch?v=pZqsOKt9gH8

Mga Responsibilidad ng mga Hapones noong World War 2:
https://m.youtube.com/watch?v=e6AyoessMfY

Ang Love Story na Nagligtas sa Vigan:
https://m.youtube.com/watch?v=9JwlHEtbKAU

Manila 1945, Kung Papaano Tayo Binago ng Digmaan:
https://m.youtube.com/watch?v=KBfXp9_YF2I

XX. Ikatlong Republika (1946-1972)

Ang Araw ng Pagkakaibigang Pilipino-Amerikano:
https://m.youtube.com/watch?v=F_UPjJa-XKE&t=1s

Pagsasauli ng Kalayaan at ang Pamana Nito:
https://m.youtube.com/watch?v=MvaJ_fkfheo

Manuel Roxas:
https://m.youtube.com/watch?v=Hl-sWxHk7lw&t=2s

Jovita Fuentes, Ang Prima Diva ng Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=9PUMRdTkUjM

Carlos P. Romulo, Mr. United Nations:
https://m.youtube.com/watch?v=hP35WrmBgDI

Trahedya sa Buhay ni Elpidio Quirino:
https://m.youtube.com/watch?v=fFpxpxRtSmI

Elpidio Quirino Bilang Ama ng Foreign Service sa Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=wzJv9ntNMYk

Ang Pamana ni Elpidio Quirino Bilang Pangulo:
https://m.youtube.com/watch?v=ckfDSAx_iLg

Ang Pamanang Pangkasaysayan ni Quirino:
https://m.youtube.com/watch?v=wUwltjCV7pc

Ang Sinseridad ng Quirino sa Usaping Pangkapayapaan:
https://m.youtube.com/watch?v=6v2Qydtl54k

Quirino at Korean War Part 1, Nang Ipadala ang mga Kawal Pilipino:
https://m.youtube.com/watch?v=L7PHm-nfqIE

Quirino at Korean War Part 2, Limot na Digmaan, Limot na mga Bayani:
https://m.youtube.com/watch?v=lxzfpi-fFVA

Quirino at Korean War Part 3, Pinadala ang Sariling Kadugo:
https://m.youtube.com/watch?v=6VbTtIeusbw

White Russians:
https://m.youtube.com/watch?v=IgbuxVeD4Dw

Si Quirino at ang Pagkakaisa ng Southeast Asia:
https://m.youtube.com/watch?v=MKH5QCEe6aQ

Guro to Pangulo Awards, Ang Halimbawa ni Elpidio Quirino:
https://m.youtube.com/watch?v=UADTOwTkVVw

Kontrobersiyang Ibinintang kay Quirino part 1, Ang Limang Libong Pisong Kama:
https://m.youtube.com/watch?v=gORXKKFULy0

Kontrobersiyang Ibinintang kay Quirino part 2, Ang Ginto ng Orinola:
https://m.youtube.com/watch?v=nx-MDKmOxgY&t=100s

Moises Padilla Case:
https://m.youtube.com/watch?v=jAqTvRYwOC8&t=32s

Ang Kampeon ng Karaniwang Tao, Ramon Magsaysay:
https://m.youtube.com/watch?v=Qoini3PYvaI

Ang Huling Araw ni Ramon Magsaysay:
https://m.youtube.com/watch?v=BQgqwR0jIeg

Magsaysay Award, Ang Nobel Peace Prize sa Asya:
https://m.youtube.com/watch?v=RiWZMnXnXZs

Filemon at Tomas Cloma at ang Pagkakatuklas ng Kalayaan Island Group:
https://m.youtube.com/watch?v=8Ijso4_Rf2w

Arsenio Lacson:
https://m.youtube.com/watch?v=JER6BERdImk

Ermin Garcia, Ang Mamamahag ay Isang Bayani:
https://m.youtube.com/watch?v=3lSQp9BlD4Q

Rufino Cardinal Santos, Ang Unang Pilipinong Cardinal:
https://m.youtube.com/watch?v=iYjA3C_5yWc

Cebu Celebration 1965:
https://m.youtube.com/watch?v=kGj9vLm0kIM

Carlos “Botong” Francisco, Tagapagkuwento ng Kasaysayan at Kulturang Pilipino
https://m.youtube.com/watch?v=2pwfJxykZlg

Leandro Locsin and Vicente Manansala, mga Gumawa ng UP Chapel
https://m.youtube.com/watch?v=gr4nr3bFYNc

Napoleon Velosa Abueva, The Power of Form Part 1:
https://m.youtube.com/watch?v=VGVOVJWTItY

Napoleon Velosa Abueva, The Power of Form Part 2:
https://m.youtube.com/watch?v=my7kvlt-Ttc

Carmen Guerrero Nakpil at Gemma Cruz Araneta:
https://m.youtube.com/watch?v=SG0oRAosEW0&t=136s

Fernando Poe, Jr. :
https://m.youtube.com/watch?v=13oRBZq4aOw&t=8s

Dolphy:
https://m.youtube.com/watch?v=HcxhDsc2hEA

Canda Sisters, Mga Mang-aawit ng Isang Ginintuang Panahon:
https://m.youtube.com/watch?v=fbgAQoAiTH0

Teodoro Agoncillo, historyador:
https://m.youtube.com/watch?v=CpWS1CA3rJc

Horacio de la Costa, historyador:
https://m.youtube.com/watch?v=aF5wR4gqJTY

Renato at Letizia Constantino, Makabayang Mag-asawa:
https://m.youtube.com/watch?v=GM0dMVvybM8

Carlos Quirino, historyador:
https://m.youtube.com/watch?v=gHPhoenqiHM&t=1s

Frank Lynch, SJ,:
https://m.youtube.com/watch?v=084UcMocaaA

XXI. Diktadurang Marcos (1965-1986)

Ang Lihim na Kuwento ni Imelda Marcos:
https://m.youtube.com/watch?v=1Ms0hSVGf7k

Evita Peron at Imelda Marcos:
https://m.youtube.com/watch?v=b3JrztkKBuw

Beatles in Manila:
https://m.youtube.com/watch?v=hz8tDJfT6ZE

Lapiang Malaya:
https://m.youtube.com/watch?v=K2j1H6A2sik

Ang chill-chill na Pagtatatag ng ASEAN:
https://m.youtube.com/watch?v=Sh-H7z02zQA&t=77s

Sabah Claim, Jabidah Massacre:
https://m.youtube.com/watch?v=EfHMMVgDrso

Mga Pananaw Ukol sa Sabah Claim:
https://m.youtube.com/watch?v=s7TSvJeE-r8

1968 Casiguran Earthquake, Ruby Tower:
https://m.youtube.com/watch?v=mr3WGe7BefI&t=99s

Tangkang Pagpatay kay Pope Paul VI sa Pilipinas, 1970:
https://m.youtube.com/watch?v=zE53MYssxVo

Ang Pagpatay kay Floro Singson Crisologo:
https://m.youtube.com/watch?v=5-V_wdDJkO8

First Quarter Storm, Battle at Congress:
https://m.youtube.com/watch?v=lDg7ywxHlvQ&t=2s

First Quarter Storm, Battle of Mendiola:
https://m.youtube.com/watch?v=GXatwgaeX3Q

Diliman Commune:
https://m.youtube.com/watch?v=Ypwqym_zg-Q

Pagbaril kay Lim Seng:
https://m.youtube.com/watch?v=owqpQMW40Jk

Thrilla in Manila, Ali vs. Frazier:
https://m.youtube.com/watch?v=QRm-GJEIm4Q

Whistleblower sa Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=xNaMkVYqGn0

Pagdalaw ni John Paul II sa Pilipinas, 1981 part 1:
https://m.youtube.com/watch?v=3GZEbpOCosI

Pagdalaw ni John Paul II sa Pilipinas, 1981 part 2:
https://m.youtube.com/watch?v=kCVayW8g_3o

Isang Dakot, Puting Pader noong Martial Law (Erratum: Composer not Louie Ocampo but Vehnee Saturno) :
https://m.youtube.com/watch?v=ZoqsDwvzYT0

Pagguho ng Manila Film Center:
https://m.youtube.com/watch?v=JkITPw4SYxw

Martial Law, Ariel Ureta at Voltes V:
https://m.youtube.com/watch?v=th5J4lwORHI

Interim Batasang Pambansa Election at Noise Barrage:.
https://m.youtube.com/watch?v=BWZPnSPRwaQ

Prime Minister Cesar Enrique Aguinaldo Virata:
https://m.youtube.com/watch?v=9Tfi5sydA_g

Nakakatawa at Malikhaing Protesta noong Martial Law:
https://m.youtube.com/watch?v=d7vImMIPYyg

Pakikibaka sa Kalayaan sa Kasagsagan ng Martial Law:
https://m.youtube.com/watch?v=h7Qmm8E_RtQ&t=90s

Kabayanihan Noong Martial Law:
https://m.youtube.com/watch?v=tVQk2QRs5OM

Paggunita sa mga Biktima ng Martial Law:
https://m.youtube.com/watch?v=DNjSvbx1zfY

Kuwento ng Isang Natortyur, Meynardo Espeleta:
https://m.youtube.com/watch?v=CLNjnfdUPi8

Ronald Jan Quimpo, Bayaning Nawawala:
https://m.youtube.com/watch?v=0OLLQMFyq8c

William Vincent “Billy” Begg, Bayaning Atenista at Likasyan:
https://m.youtube.com/watch?v=iLbBKePDkY4

Senador Jose “Pepe” W. Diokno:
https://m.youtube.com/watch?v=kNhxzOEgINQ

Senador Lorenzo Tanada:
https://m.youtube.com/watch?v=hdS-8C7oFyY

Senador Jovito Salonga:
https://m.youtube.com/watch?v=bqiyoOc0KBw

Senador Gerard “Gerry” Roxas:
https://m.youtube.com/watch?v=9NuOApaibnY

Aquilino “Nene” Pimentel:
https://m.youtube.com/watch?v=K85L7mTHgss

Mayor Cesar Cortez Climaco:
https://m.youtube.com/watch?v=4YxTr7vnO6s

Jaime Lachica Sin, Pilipinong Kardinal:
https://m.youtube.com/watch?v=-sEfAT15ivg

Jaime Cardinal Sin at ang Laban Niya sa Panahon ni Marcos:
https://m.youtube.com/watch?v=P7suVlXz2Tg

Paggunita sa Buhay at Kabayanihan ni Ninoy Aquino:
https://m.youtube.com/watch?v=pH1hV_OPLT0&t=50s

Face the Nation Interview kay Ninoy Aquino:
https://m.youtube.com/watch?v=xzp3Itk9BkM

Ang Pagbabalik-Bayan ni Ninoy:
https://m.youtube.com/watch?v=2IyeZRK9sgA&t=7s

Nang Dahil sa Administrasyong Marcos, Isang Pagbabalanse:
https://m.youtube.com/watch?v=UyvnLQ3sNTU

XXII. Panahon ng People Power (1986 hanggang sa kasalukuyan)

1986 Snap Elections:
https://m.youtube.com/watch?v=25knyX0JjRQ

People Power, Isang Malaking Jigsaw Puzzle:
https://m.youtube.com/watch?v=0sGAZaUrefE

Elemento ng ating Kultura noong EDSA People Power Revolution:
https://m.youtube.com/watch?v=kxg2dRl5z-I

Tagumpay ng People Power, Bertdey ni Guido:
https://m.youtube.com/watch?v=OGYoCCmiKis

Mga Muslim noong People Power:.
https://m.youtube.com/watch?v=Aiqqaxg2wvI

Gaano Ba Karaming Tao Noong EDSA:
https://m.youtube.com/watch?v=5aOqndhWfpY

Pamana ng People Power, Pagsilang ng Internet sa Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=nuSBTz5AMfY

Ang Makulay na Buhay ni Dating Pangulong Cory Aquino:
https://m.youtube.com/watch?v=YzTv_DPjVCg

Mga Paboritong Tula at Awitin ni Dating Pangulong Cory Aquino:
https://m.youtube.com/watch?v=AIr0SswfY_0

Mga Pamana ni Pangulong Cory Aquino:
https://m.youtube.com/watch?v=LthaRBUv7qs

Nang Pumanaw si Tita Cory:
https://m.youtube.com/watch?v=psBQUQmE6Ao

Nang Malibing si Tita Cory:
https://m.youtube.com/watch?v=J-UIC6jUl8k

Mendiola:
https://m.youtube.com/watch?v=bpE8vQZk-_U&t=29s

Jalme Ferrer, Huwarang Lingkod-Bayan:
https://m.youtube.com/watch?v=vjb-oJnqcm8

Jalme Ferrer, Once A Hunter, Always A Hunter:
https://m.youtube.com/watch?v=t1XtDNFytWE

Lean Alejandro:
https://m.youtube.com/watch?v=YqDei3qAzSo

Jaime V. Ongpin
https://m.youtube.com/watch?v=5eADM_jMwJM

Ang Paglubog ng MV Dona Paz:
https://m.youtube.com/watch?v=bxCjpeSwPW0

Mga Kudeta Laban kay Pangulong Cory Aquino:
https://m.youtube.com/watch?v=k3rJ78s3E14

Ang Killer Quake sa Luzon:
https://m.youtube.com/watch?v=y0GwT2S8PL4

1990 Luzon Killer Quake, Our Common Fault:.
https://m.youtube.com/watch?v=jQwYiLFq3Hs&t=12s

Ang Pagsabog ng Bulkang Pinatubo:
https://m.youtube.com/watch?v=TP44iUD8AQI

Gerardo “Dinggoy” A. Roxas, Jr., Ang Kabataan sa Paglilingkod-Bayan:
https://m.youtube.com/watch?v=x1YYFGfXsbg

Ang Apat na Pangarap ni Jose Almonte, Nakilahok sa EDSA:
https://m.youtube.com/watch?v=ckPs2W2l9_o

Doctor to the Barrios Juan Flavier:
https://m.youtube.com/watch?v=_iutcaBpRY8

Leticia Ramos Shanani, Pangunahing Nagsulong ng Karapatang Pambabae sa mga Pilipino:
https://m.youtube.com/watch?v=nEEMhlrgQU0

Ang Muling Pagdalaw ni John Paul II sa Pilipinas, 1995:
https://m.youtube.com/watch?v=VLcOKUI-ihM

Papal Visit Songs, Tell The World of His Love at We Are All God’s Children:
https://m.youtube.com/watch?v=2UbYqSDLgN8

Tangkang Pagpatay kay Pope John Paul II sa Pilipinas, 1995:
https://m.youtube.com/watch?v=zE53MYssxVo

Pinakamaraming Tao na Nagtipon sa Kasaysayan:
https://m.youtube.com/watch?v=IE9sAehDbXI

Pasyon ni Flor Contemplacion at mga Bagong Bayaning OFW:
https://m.youtube.com/watch?v=_tW0KkdUo04

Miriam Quiambao, Ang Pagbabalik-Bayan ng Isang Prinsesa:
https://m.youtube.com/watch?v=IYAVS8sPtDo

Eraptions, Mga jokes na tumulong sa pagluklok sa isang pangulo
https://www.youtube.com/watch?v=2WoUv2dfhHI

EDSA Dos: Kung Bakit Kinuwestiyon ang Panguluhan ni Gloria Arroyo:
https://m.youtube.com/watch?v=qdM6Ae9y280

Imahe ng Isang Bayani, Si Manny Pacquiao sa Kulturang Pilipino:
https://m.youtube.com/watch?v=5KZf0Xkr980

National Historical Commission of the Philippines:
https://m.youtube.com/watch?v=xnKDlDIFANA

Impeachment ni Chief Justice Renato C. Corona:
https://m.youtube.com/watch?v=dnK1ygIFJy0

Panatag Shoal, West Philippine Sea:
https://m.youtube.com/watch?v=yyGKT4XLn1E&t=33s

Pinakamapaminsalang mga Bagyo sa Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=ahgaGYq_ItE

Storm Surges sa Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=D9L2a5So0vQ

Project NOAH, Kaalaman ang bagong arkong magliligtas sa bayan:
https://m.youtube.com/watch?v=a0eaSm6YAJ8

Kuwento ng mga namayapang historyador na sina Regino Paular at John N. Schumacher, S.J.
https://m.youtube.com/watch?v=NNvykkL6p-s

Kontribusyon ni Nora Aunor sa Kasaysayan ng Pelikula:
https://m.youtube.com/watch?v=shhh5o_znBQ&t=4s

Pope Francis sa Pilipinas, 2015 part 1, Ang Pagdating:
https://m.youtube.com/watch?v=nG-dZW1HSQg

Pope Francis sa Pilipinas, 2015 part 2, Ang Mensahe ng Papa sa Bayan:
https://m.youtube.com/watch?v=8m-Qmswrtxs

Pope Francis sa Pilipinas, 2015 part 3, Ang Mensahe ng Papa sa Pamilya:
https://m.youtube.com/watch?v=asi4e7dW4iY

Pope Francis sa Pilipinas, 2015 part 4, Ang Mensahe ng Papa sa mga Nagdadalamhati:
https://m.youtube.com/watch?v=BnjF1OmCQZM

Pope Francis sa Pilipinas, 2015 part 5, Ang Mensahe Natin sa Papa:
https://m.youtube.com/watch?v=OvT4Nr-dBMs

Pope Francis sa Pilipinas, 2015 part 6, Ang Mensahe ng Papa sa Kabataan:
https://m.youtube.com/watch?v=1PC0srhQlhI

Pope Francis sa Pilipinas, 2015 part 7, Ang Mensahe ng Pagbisita sa Pilipino:
https://m.youtube.com/watch?v=lMGKrsx1YyQ

Ang Pilipinas sa Kasaysayan ng Miss Universe:
https://m.youtube.com/watch?v=CeGDfxQyzqM

Benedict Anderson at ang mga Nasyon Bilang Imagined Communities:
https://m.youtube.com/watch?v=opKEqdNnOl4

Ang Kamangha-manghang si Miriam Santiago:
https://m.youtube.com/watch?v=dgDQ1wwquLI

Manlililok ng Baguio, Ernesto Dul-Ang:
https://m.youtube.com/watch?v=DZ6yhWq-S6c

Whang-Od, Mambabatok o Tattoo Artist ng Kalinga:
https://m.youtube.com/watch?v=8pEuDN0W3gM

Ang mga Kabataan at ang Pamanang Pangkasaysayan, 1st National Youth Forum on Heritage.
https://m.youtube.com/watch?v=-MOa7Asm6M4

Project Saysay, Ang Mga Aral Mula sa Ating Mga Bayani:
https://m.youtube.com/watch?v=swj9ozZTSoE

Project Saysay, Dinadala sa mga Silid-Aralan ang Aral ng Ating mga Bayani:
https://m.youtube.com/watch?v=wbpbCr0HWDA

Ang Aking Bayani, Ching Chua:
https://m.youtube.com/watch?v=XU_lCJV7784&t=8s

XXIII. Kasaysayang Pampook

Kasaysayan ng Vigan:
https://m.youtube.com/watch?v=o4RaN-HVGKs

Kasaysayan ng Cagayan de Oro part 1, Sinaunang Bayan:
https://m.youtube.com/watch?v=BAY1deSfnzk

Kasaysayan ng Cagayan de Oro part 2, Si Padre Capitan at ang mga Espanyol:
https://m.youtube.com/watch?v=1dTeq0_v_Ko

Kasaysayan ng Cagayan de Oro part 3, Bahagi ng Pambansang Himagsikan:
https://m.youtube.com/watch?v=ztoRXBueUG0

Kasaysayan ng Quezon City part 1, Bilang Bahagi ng Kuwento ng Kalayaan:
https://m.youtube.com/watch?v=uiI1YHcBXOc

Kasaysayan ng Quezon City part 2, Ang Pagtatag ng Lungsod:
https://m.youtube.com/watch?v=mG_Ha-MmR7c

Kasaysayan ng Quezon City part 3, Ang Dating Kabisera ng Pilipinas:
https://m.youtube.com/watch?v=FfWEt082vpY

Kasaysayan ng Panagbenga, Baguio at Kennon:
https://m.youtube.com/watch?v=3R3c9SLkmMo

Lakbay Aral, Tarlac World History Tour:
https://m.youtube.com/watch?v=HJHsR55TSDo&t=1s

Monasterio de Tarlac:
https://m.youtube.com/watch?v=5y8sqgkePpI

Bacolod City at Masskara:
https://m.youtube.com/watch?v=hQ-tjgGf9uI

Hacienda Churches ng Negros Occidental:
https://m.youtube.com/watch?v=bGzgkIePqXU

XXIV. Climate Reality

Part 1, Ang dahilan ng Global Warming ayon kay Al Gore:
https://m.youtube.com/watch?v=qZy-lqFNUjM

Part 2, Ang pagtaas ng klima dulot ng Global Warming:
https://m.youtube.com/watch?v=aZ9kRiUZQh0

Part 3, Ang epekto ng Global Warming sa paglubha ng mga bagyo:
https://m.youtube.com/watch?v=H1WOo0B0HfQ&t=6s

Part 4, Ang epekto ng Global Warming sa paglubha ng mga baha:
https://m.youtube.com/watch?v=eUqjjLc6YF8

Part 5, Ang epekto ng Global Warming sa pandaigdigang tagtuyot:
https://m.youtube.com/watch?v=HJz5AAbQy_Q

Part 6, Ang epekto ng global warming sa mga species at sa mga poles:
https://m.youtube.com/watch?v=oQCh_jUuIS0

Part 7, Paggamit ng Wind Energy bilang isang solusyon:
https://m.youtube.com/watch?v=N6t6bdkLr10

Part 8, Paggamit ng Solar Energy bilang isang solusyon:
https://m.youtube.com/watch?v=7D1OKlbvRUQ

Part 9, Ang pagtindig ng mga Pilipino para sa kalikasan:
https://m.youtube.com/watch?v=RBPe5n0QbY4

XXV. Xiao Time International

Kasaysayan ng Kapanganakan ni Hesukristo:
https://m.youtube.com/watch?v=lVl34hy0new

Kasaysayan ng Pasko, Pagsilang ni Hesukristo:
https://m.youtube.com/watch?v=Oq2aglzswNI

Ang Kasaysayan ng Christmas Tree:
https://m.youtube.com/watch?v=KeMublzzvlY

Ang Huling Pasyon ni Hesukristo:
https://m.youtube.com/watch?v=QOq7Ftj0-CQ

Ang Propeta Muhammad:
https://m.youtube.com/watch?v=ui-Q4Y-ZYYo

Eid’l Adha:
https://m.youtube.com/watch?v=gdrDtqa9K3M
https://m.youtube.com/watch?v=ZDzg17Km8Qc&t=46s
https://m.youtube.com/watch?v=0Fbipnjf_ow

Eid’l Fitr:
https://m.youtube.com/watch?v=0Q8FEkrRDPc

Ang Banal na Buwan ng Ramadan:
https://m.youtube.com/watch?v=EYEaj73ri3k&t=36s

Rebolusyong Pranses, Fall of the Bastille:
https://m.youtube.com/watch?v=RswpIjJxfT4

Ano nga ba Ang Komunismo:
https://m.youtube.com/watch?v=rpaXVXgsZIY

Pagsisimula ng Araw ng Paggawa o Labor Day:
https://m.youtube.com/watch?v=YJGbe5zrcoU

Ang Pambansang Awit ng Rusya, Sochi Olympics:
https://m.youtube.com/watch?v=NIFXoYx4PhI

Holocaust:
https://m.youtube.com/watch?v=UyiRQ6YRo48

Goebbels, Maestro ng Propaganda:
https://m.youtube.com/watch?v=-2-YJjNlFUI

Ang Usaping Taiwan at One China:
https://m.youtube.com/watch?v=pDmeZjVMh74

Fidel Castro:
https://m.youtube.com/watch?v=Hk_hiPJVv9Y

John F. Kennedy:
https://m.youtube.com/watch?v=70vxV9q88IA

Pagbisita ng Beatles sa Amerika:
https://m.youtube.com/watch?v=TuxCHJLc9lA

Father Patrick Peyton:
https://m.youtube.com/watch?v=y69dejB96Js

Trivia Tungkol sa mga Santong Papa:
https://m.youtube.com/watch?v=MU9jRIkWczI

Koronasyon ng mga Santo Papa:
https://m.youtube.com/watch?v=-4vCepmqFFE

Fisherman’s Ring:
https://m.youtube.com/watch?v=-lxFJDbFC5I&t=114s

John XXIII:
https://m.youtube.com/watch?v=ghVOi8j3C3E

John Paul II at ang Holocaust:
https://m.youtube.com/watch?v=f6zkgHjW8OI

St. John Paul II at ang mga Mangaggawa:
https://m.youtube.com/watch?v=lGDO96t_h3A

Benedict XVI:
https://m.youtube.com/watch?v=A1u2kymBOvo

Pope Francis, 2013 Time Person of the Year:
https://m.youtube.com/watch?v=FYIqUa4zzoQ

Ang Pagkamatay ni John Lennon:
https://m.youtube.com/watch?v=gdI1ptZVu6I

Tiananmen Square Massacre:
https://m.youtube.com/watch?v=7H3G1LEJQPQ

Ang Pagbagsak ng Berlin Wall:
https://m.youtube.com/watch?v=7_kDTAZemU4

Diana, Princess of Wales:
https://m.youtube.com/watch?v=7LeIkn6ejSs

Mother Teresa:
https://m.youtube.com/watch?v=6OopAfmEQmU

9-11 Terror Attack:
https://m.youtube.com/watch?v=n7pf3WjKPD
https://m.youtube.com/watch?v=ztxdijqsgH8

Barack Obama:
https://m.youtube.com/watch?v=_EymgI7Edr0

Nelson Mandela:
https://m.youtube.com/watch?v=zvhwvCjBonQ

Haring Bhumibol Adulyadej ng Thailand part 1:
https://m.youtube.com/watch?v=21iTUBh33yg

Haring Bhumibol Adulyadej ng Thailand part 2;
https://m.youtube.com/watch?v=r3hnPnrgzcQ

Haring Bhumibol Adulyadej ng Thailand part 3:
https://m.youtube.com/watch?v=SZ5JZvayCws

Ang Pag-unlad ng Pagdiriwang ng Birthday sa Daigdig:
https://m.youtube.com/watch?v=jUraIhdD3W8

Ang Kasaysayan ng mga Tradisyon sa Kasalan:
https://m.youtube.com/watch?v=bnsjF3RF-LA