The XIAO TIME Philippine History Index

by xiaochua

FB_IMG_1584337110690

THE XIAO TIME PHILIPPINE HISTORY INDEX

PAUNAWA:  Matapos gawin ang index na ito, bigla na lamang nagkawalaan ang marami sa mga episodes ng Xiao Time sa Youtube ng PTV-4.  Kaya po, kung sakali man may nawawalang episode sa kailangan ninyo, mangyari po lamang na hanapin ito sa mga bagong upload sa aking bagong YouTube channel:

Xiao Time singular episodes

Xiao Time X 3

Araw-araw po ay sisikapin naming kumpletuhin ang mga nawawalang Xiao Time sa abot ng aking makakaya.  Anuman, kung mayroon pa rin kayong hinahanap na kailangan ninyo sa ating mga online classes, paki-message po ako sa aking main Facebook account facebook.com/sirxiaochua (Xiao Chua).  Magsubscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel for more materials for teaching.

xxx

Dahil sa pangangailangan ng maraming guro na magkaroon ng mga materyal para sa kanilang online classes sa panahon ng Corona Virus, aking sinimulan ngayong umaga ang paglikha ng index ng mga Xiao Time videos na magkakasunod-sunod ayon sa pinag-aaralan sa kasaysayan ng Pilipinas o sa Rizal.  Karamihan ng lahat ng 643 episodes na ginawa sa loob ng limang taon (2012-2017) ay narito, kabilang na ang Project Vinta at Project Saysay series na tumuloy hanggang 2018.  Sa panonood nito, magkakaroon ka na ng gagap ng pagkakasunod-sunod ng kasaysayan ng Pilipinas.  Mas madali na din lamang mahahanap ang mga paksa dahil nakaayos na ito sa bawat tema o maaaring i-search sa isang listahan na ito.  Antagal ko nang pangarap na magawa ito, sa wakas nasimulan ko rin.

 

Sa paggunita ngayon ng mahalagang ika-499 guning taong pagdating ni Magellan sa Pilipinas, 16 Marso 2020, aking inilalabas ang pinakaunang index ng Xiao Time videos ukol sa Kasaysayang ng Pilipinas.  Nirebisa 29 Marso 2020, 14 Abril 2020.

 

Ano ang Xiao Time:

https://m.youtube.com/watch?v=3skRebu_rBI

 

Pagpupugay sa Xiao Time ni John Ray Ramos ng Proyekto: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2070557653171157&substory_index=0&id=1550940948466166

 

Idownload ang listahan:  Xiao Time Philippine History Index version 2020-04-15

 

XIAO TIME: AKO AY PILIPINO episode index

 

 

Mga Nilalaman:

Ano ang Kasaysayan

Historiograpiya

Pagkakakilanlang Pilipino

PAMAYANAN

Sinaunang Bayan (pre-1565)

Islam sa Pilipinas (Ibang Paksa Ukol sa Islam nasa XXV)

BAYAN

Conquista (1865-1898)

Katolisismo sa Pilipinas (1821-1898)

Ika-19 na Siglo (1807-1872)

Propagandismo (1880-1896)

Rizal (1861-1896 at lampas pa)

Katipunan at Himagsikang 1896 (1892-1896)

Bonifacio:  Unang Pangulo

Via Crucis ni Andres Bonifacio (1896-1897)

Independencia! (1898)

Digmaang Pilipino-Amerikano (1899-1913)

Himagsikan sa Visayas at Mindanao (1898-1913)

BANSA

American Occupation (1898-1935)

Komonwelt (1935-1946)

World War 2 (1941-1945)

Ikatlong Republika (1946-1972)

Diktadurang Marcos (1965-1986)

Panahon ng People Power (1986 hanggang sa kasalukuyan)

Mga Alagad ng Sining, Pamamahayag at Akademya

Kasaysayang Pampook

Climate Reality

Xiao Time International

 

 

 

  1. Ano ang Kasaysayan

 

Ano ang Kasaysayan:

https://m.youtube.com/watch?v=4oH8oTl_LHI

 

History Subject, boring nga ba?

https://m.youtube.com/watch?v=I-VT_-n7NHU

 

 

 

2. Historiograpiya

 

Nakasulat at di-nakasulat na batis:

https://m.youtube.com/watch?v=8k-es-w7q-o

 

Primarya at Sekundaryang Batis:

https://m.youtube.com/watch?v=Cvmin4VK3m4&t=7s

 

Kritikang Panlabas at Kritikang Panloob:

https://m.youtube.com/watch?v=f2_IyVbGE2Q&t=53s

 

Wika at Kasaysayan:

https://m.youtube.com/watch?v=wkojigHIPjQ&t=97s

 

Pantayong Pananaw:

https://m.youtube.com/watch?v=RRa31CrD7Xg&t=93s

 

Zeus A. Salazar:

https://m.youtube.com/watch?v=OcVnZmqU5_s&t=4s

 

Pilipinolohiya, Prospero Covar:

https://m.youtube.com/watch?v=3UeMzK62SWo&t=21s

 

Sikolohiyang Pilipino, Virgilio Enriquez:

https://m.youtube.com/watch?v=NChtt02miVo

 

Ano ang Popular History:

https://m.youtube.com/watch?v=3il78vKAuD8

 

Ano ang Local History o Kasaysayang Pampook

https://m.youtube.com/watch?v=SF-PhXADH0M&t=6s

 

 

 

3. Pagkakakilanlang Pilipino

 

Sino Ang Pilipino:

https://m.youtube.com/watch?v=pE56kAgmCCU

https://m.youtube.com/watch?v=x4NU2Wk3aPU

 

Ako ay Pilipino, Ako ay ASEAN:

https://m.youtube.com/watch?v=34T2Id_syeQ&t=12s

 

 

 

4. Sinaunang Bayan (pre-1565)

 

Kodigo ni Kalantiyaw:

https://m.youtube.com/watch?v=uTSXeZSLVnA

 

Austronesian:

https://m.youtube.com/watch?v=gpEVoAL15ng&t=165s

 

Kabihasnang Pandagat ng Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=QXDTN8Ht1pQ

 

Manunggul Jar:

https://m.youtube.com/watch?v=R2A7AD4C6NA

https://m.youtube.com/watch?v=KkzWed7pTpE

 

Paglilibing:

https://m.youtube.com/watch?v=reVYV5_cJS4&t=2s

 

Ginto ng ating mga ninuno:

https://m.youtube.com/watch?v=DiAcSNpLtWw&t=80s

https://m.youtube.com/watch?v=pYEnAS3UdUI

 

Bullol:

https://m.youtube.com/watch?v=JFVbRUbzffE

 

Babaylan:

https://m.youtube.com/watch?v=WeYot08uamo

 

Babaylan at mga Binukot:

https://m.youtube.com/watch?v=elK5GSzhMOE

 

Kung Talaga Bang Kolonyal na Kaisipan ang Ating Konsepto ng Kagandahan:

https://m.youtube.com/watch?v=37IaBL54180

 

Pinakamalaking exhibit ng kulturang Pilipino sa Pransya:

https://m.youtube.com/watch?v=nfDVSwAhepU

 

Uring Panlipunan sa Sinaunang Bayan:

https://m.youtube.com/watch?v=bkVS_MHVDuI

 

Bahay Kubo part 1:

https://m.youtube.com/watch?v=ILLwfjKKWbk

 

Bahay Kubo part 2:

https://m.youtube.com/watch?v=G4kDjmJ52IQ&t=5s

 

Laguna Copperplate Inscription, Binatbat na Tanso ng Laguna:

https://m.youtube.com/watch?v=W0WINYP3Alk

 

 

 

5. Islam sa Pilipinas (Ibang Paksa Ukol sa mga Muslim nasa XVI at XXVI)

 

Bangsamoro:

https://m.youtube.com/watch?v=_ezDJtlAQM4

 

Sultan Kudarat:

https://m.youtube.com/watch?v=oO5wSqAH4MM

 

 

 

6. Conquista (1865-1898)

 

HOCUS, Ang Mga Epekto ng Patronato Real sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=s98vZITC1Pg

 

Panahon ng Eksplorasyon at si Ferdinand Magellan:

https://m.youtube.com/watch?v=vIK9IISkncc&t=29s

 

Pagbinyag sa Cebu:

https://m.youtube.com/watch?v=NwO8vQppmus&t=27s

 

Labanan sa Mactan:

https://m.youtube.com/watch?v=RaYTcR_OpWE&t=57s

 

Miguel Lopez de Legazpi:

https://m.youtube.com/watch?v=YqLqM58BIjU

 

Ang Kasaysayan ng Cebu:

https://m.youtube.com/watch?v=lKZde8_9-zs&t=10s

 

Fort San Pedro:

https://m.youtube.com/watch?v=jyo_ALLLVfw

 

Bambalito:

https://m.youtube.com/watch?v=wfXl26Joiew

https://m.youtube.com/watch?v=VQF1clXu5bc&t=4s

 

Intramuros: Lungsod sa Loob ng mga Pader:

https://m.youtube.com/watch?v=-DUBKxeYIHs

 

Pag-ibigang Nabuo sa Likod ng mga Pader ng Intramuros:

https://m.youtube.com/watch?v=2tpPkwLqAEQ&t=11s

 

Reduccion:

https://m.youtube.com/watch?v=OYkOqXSOwIE

 

Pagbabago sa Pueblo at Nayon:

https://m.youtube.com/watch?v=nIG5ScY2qI0&t=60s

 

Larawan ni San Cristobal sa Paete:

https://m.youtube.com/watch?v=xhO232zzpr4

 

Patakarang Nagpahirap sa Bayan:

https://m.youtube.com/watch?v=x4w7fNilA14

 

Kalakalang Galyon:

https://m.youtube.com/watch?v=D13zsLJOaLE

 

Ang Pagpapahirap sa mga Pilipino:

https://m.youtube.com/watch?v=PwaK1R1O-yA

 

Reaksyon sa Pananakop part 1:

https://m.youtube.com/watch?v=nELU-HYLwhU

 

Reaksyon sa Pananakop part 2:

https://m.youtube.com/watch?v=dHgUZdU_15s

 

Aswang:

https://m.youtube.com/watch?v=RWX_oiJmNCM&t=7s

 

Dagohoy:

https://m.youtube.com/watch?v=WVZqaop1t7E

 

Diego Silang:

https://m.youtube.com/watch?v=fsiUaTyIkJ0

 

Gabriela Silang:

https://m.youtube.com/watch?v=0BPaXq_V0Dw

 

Tsinoy:

https://m.youtube.com/watch?v=NgFScCbhxoE

 

Kahulugan ng Sangley:

https://m.youtube.com/watch?v=7Cm9CL9TcXc

 

Binondo:

https://m.youtube.com/watch?v=8q5FJaCkwMA

 

Pananakop ng mga Ingles sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=rdXwZNkWegQ

 

Monumento ni Simon de Anda:

https://m.youtube.com/watch?v=MdYtj87v3Zs&t=1s

 

Asasinasyon kay Gobernador Heneral Bustamante:

https://m.youtube.com/watch?v=_KI-_ATtDkU&t=2s

 

Ibang Bersyon ng Pagpaslang Kay Bustamante:

https://m.youtube.com/watch?v=BSRbRo_CQ8E&t=7s

 

Uring Panlipunan sa Panahon ng mga Espanyol:

https://m.youtube.com/watch?v=nH3MTLhmB0o

 

Positibong Pamana ng Espanya sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=W_-MgOjI1n4&t=32s

 

Mapang Murillo Velarde:

https://m.youtube.com/watch?v=f4QXTFQKDuc

 

Paang Bundok o North Cemetery:

https://m.youtube.com/watch?v=21s_H1Zal_s

 

Paco Cemetery:

https://m.youtube.com/watch?v=sKoe35C8HZk

 

Kundiman, Sinaunang Love Song ng mga Pilipino:

https://m.youtube.com/watch?v=LCua91vC5Aw&t=24s

 

Makasaysayang Mga Lindol:

https://m.youtube.com/watch?v=dM4BZs2NpCE&t=2s

 

 

 

7. Katolisismo sa Pilipinas (1821-1898)

 

Ang Pinagmulan ng Santo Nino:

https://m.youtube.com/watch?v=4-LrewNUZwQ

 

Sto Nino de Cebu:

https://m.youtube.com/watch?v=4-LrewNUZwQ

 

Sinulog:

https://m.youtube.com/watch?v=gmqS4uT5STA

 

Sto. Nino de Pandacan:

https://m.youtube.com/watch?v=qISvpzZMd0g

 

Buling-Buling ng Pandacan, Ang Opisyal na Sayaw ng Maynila:

https://m.youtube.com/watch?v=j2j7ZMcAD6U

 

Birhen ng Carmen at Basilika ng San Sebastian:

https://m.youtube.com/watch?v=Mrh7-OYViFE

 

Birhen ng La Naval:

https://m.youtube.com/watch?v=6hiqb0vbaak&t=26s

 

Birhen ng Caysasay:

https://m.youtube.com/watch?v=gj53w1z7U_E&t=2s

 

Flores de Mayo at Santacruzan:

https://m.youtube.com/watch?v=nG326jLAkNk

 

Kahulugan ng Quiapo, Parokya ng San Juan Bautista at ang Plaza Miranda:

https://m.youtube.com/watch?v=BkeaztKsP6s

 

Kasaysayan ng Poong Hesus Nazareno:

https://m.youtube.com/watch?v=mYVrnWf0sus

 

Paano Nagsimula Ang Debosyon sa Poong Nazareno:

https://m.youtube.com/watch?v=ktGfcPemrz8

 

Ang Nagpapatuloy na Kuwento ng Itim na Nazareno:

https://m.youtube.com/watch?v=CAUBaisiYWo

 

Pananaw ng mga Deboto ng Itim na Nazareno:

https://m.youtube.com/watch?v=EY_Ym2F1gxc&t=6s

 

Diwang Katutubo sa Debosyon sa Poong Nazareno:

https://m.youtube.com/watch?v=SvFFBFn0aQE

 

Traslacion:

https://m.youtube.com/watch?v=lY8ry_cq6j8

 

Ang Command Center ng Basilika ng Quiapo, Nagmamatyag sa Traslacion ng Nazareno:

https://m.youtube.com/watch?v=kaZsI_5GBuM

 

Ang Pasko sa Kasaysayan:

https://m.youtube.com/watch?v=mBmQe-yPb0I

 

Bakit Kakaiba ang Pasko sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=VUpj7F_s3mE

 

Ang Pinakamahabang Pasko, Mga Dekorasyong Pamana ng mga Espanyol:

https://m.youtube.com/watch?v=y9WubSFIxUc

 

Ang Pinakamahabang Pasko, Ang Kahulugan ng Simbang Gabi at Misa de Gallo:

https://m.youtube.com/watch?v=LGkc695PYEU

 

Ang Kuwento ng Tradisyon ng Simbang Gabi:

https://m.youtube.com/watch?v=a7ILCMWaFXc

 

Ash Wednesday:

https://m.youtube.com/watch?v=_iakSy2ctvA&t=83s

 

Malibay Plaza, Senakulo sa Malibay:

https://m.youtube.com/watch?v=if8Nz8yme-4&t=3s

 

Semana Santa part 1:

https://m.youtube.com/watch?v=7UTHfn7Vb90&t=138s

 

Semana Santa part 2, Cuaresma:

https://m.youtube.com/watch?v=IViHfvfeILQ

 

Semana Santa part 3, Pagpepenitensya:

https://m.youtube.com/watch?v=WTwRuhulx7E

 

Pinagmulan ng Pagpepenitensya:

https://m.youtube.com/watch?v=WTwRuhulx7E&t=4s

 

Apung Mamacalulu, Popular na Debosyon sa Angeles, Pampanga:

https://m.youtube.com/watch?v=53qkne0Fy7Q&t=8s

 

Pista ni San Isidoro Labrador, Mga Pista sa Lalawigan ng Quezon (Pahiyas) :

https://m.youtube.com/watch?v=kbbG4lUjlaE

 

St. Martin of Tours sa Taal:

https://m.youtube.com/watch?v=HTw53LUKVs4

 

San Lorenzo Ruiz:

https://m.youtube.com/watch?v=DjBXLBcetmc&t=76s

 

San Pedro Calungsod:

https://m.youtube.com/watch?v=dNgj6m4J8-4

 

Mother Ignacia del Espiritu Santo:

https://m.youtube.com/watch?v=LJGJQPNHF54

 

Blessed Justo Takayama Ukon:

https://m.youtube.com/watch?v=kW8tiXJYphQ

 

 

 

8. Ika-19 na Siglo (1807-1872)

 

Basi Revolt:

https://m.youtube.com/watch?v=l5mBSl7c9ec

 

Malacanan, Mansyon sa Tabi ng Ilog Pasig:

https://m.youtube.com/watch?v=p4k3qiH-cTM

 

Ang Ultramar o Sealion sa Sagisag ng Pangulo ng Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=C8Gqf1Nj2tw

 

Damian Domingo, Ama ng Modernong Painting sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=3i8muLe9vss&t=3s

 

Francisco Balagtas:

https://m.youtube.com/watch?v=tnYTZS2j7vQ&t=16s

 

Leona Florentino, Isang Natatanging Pilipina:.

https://m.youtube.com/watch?v=zaKecbgGIRM

 

Pasyon and Revolution:

https://m.youtube.com/watch?v=xZu7E45L6O0

 

Hermano Puli at Cofradia de San Jose:

https://m.youtube.com/watch?v=Yvw8wQlXzcg&t=92s

 

Ang Saysay ni Hermano Puli sa Kasalukuyang Panahon:

https://m.youtube.com/watch?v=Rr3X_6lHpZU

 

Si Hermano Puli at ang karapatang at ang karapatang manampalataya:

https://m.youtube.com/watch?v=f8fSwu9pljo&t=149s

 

Si Hermano Puli at Ka Felix Manalo at ang Kalayaan sa Pananampalataya

https://m.youtube.com/watch?v=Ps7rxf2XziQ

 

Don Domingo Roxas:

https://m.youtube.com/watch?v=E9Ie9u93rj0

 

Ateneo Way part 1, Ang Maraming Pagtatayo ng Ateneo de Manila:

https://m.youtube.com/watch?v=j9iVGy-SJDE

 

Ateneo Way part 2, Buhay Ateneo sa mga Larawan:

https://m.youtube.com/watch?v=JRspVSjQ8nU

 

Jose Felipe del Pan, Ama ng Philippine Studies:

https://m.youtube.com/watch?v=yq_rY6DCe64

 

Cavite Mutiny:

https://m.youtube.com/watch?v=CTt3X3tqj90&t=5s

 

Padre Mariano Gomes:

https://m.youtube.com/watch?v=29Yqds8cFuk

 

Padre Jose Burgos:

https://m.youtube.com/watch?v=NCIx_f72m_o&t=10s

 

Paggarote sa Gomburza:

https://m.youtube.com/watch?v=6PAtXRwo8Ds

 

 

 

9. Propagandismo (1880-1896)

 

Ang Kilusang Propaganda at Graciano Lopez Jaena:

https://m.youtube.com/watch?v=cY10ILzSqI4&t=77s

 

Mariano Ponce:

https://m.youtube.com/watch?v=_sLdJ0GOZv0&t=142s

 

Pagkamatay ni Marcelo H. del Pilar:

https://m.youtube.com/watch?v=DitN8W_gXto

 

Graciano Lopez Jaena:

https://m.youtube.com/watch?v=NkZDfCJjJbA

 

Juan Luna:

https://m.youtube.com/watch?v=oorxvypH2RQ&t=1s

 

Juan Luna at Paz Pardo de Tavera:

https://m.youtube.com/watch?v=7z3MTHPxwoQ

 

Parisian Life ni Juan Luna:

https://m.youtube.com/watch?v=RUDbg_QEy2M&t=17s

https://m.youtube.com/watch?v=7_8M4qYmPgU

 

Ang Nom de Guerre at Nom de Plume sa Ating Kasaysayan:

https://m.youtube.com/watch?v=U-O7jjVkF-w

 

Ariston Bautista Lin:

https://m.youtube.com/watch?v=CeblM8hsAMg

 

Roman Ongpin:

https://m.youtube.com/watch?v=YwkNoamidvU&t=11s

 

 

 

10. Rizal (1861-1896 at lampas pa)

 

Kabataan ni Rizal:

https://m.youtube.com/watch?v=ax58JI1OBoM

 

Teodora Alonso:

https://m.youtube.com/watch?v=uKHxATs7-kI

 

Paciano Rizal:

https://m.youtube.com/watch?v=5vTTPw3O0vk&t=1s

 

Sa Aking Mga Kabata:

https://m.youtube.com/watch?v=ROeY7TaYDmI

 

Leonor Rivera:

https://m.youtube.com/watch?v=t-G5wrkB49U

 

Panahon ng Pagbabago:

https://m.youtube.com/watch?v=qEmXrrP4LS8

 

Rizal bilang Visual Artist:

https://m.youtube.com/watch?v=6dORikWGRiM

 

Rizal bilang Iskultor:

https://m.youtube.com/watch?v=uhdHT7iz6pM

 

Rizal, Ama ng Pinoy Komiks (Pagong at Matsing) :

https://m.youtube.com/watch?v=MMXsoNWvZ6s

 

Tamad ba ang mga Pilipino:

https://m.youtube.com/watch?v=V8-YkVJPoTY

 

Rizal bilang Psychic:

https://m.youtube.com/watch?v=GTQpYLFAl0I

 

Ang Tunay na Kahulugan ng Noli Me Tangere:

https://m.youtube.com/watch?v=aERAlL_3YzU

 

Noli Me Tangere, The Opera:

https://m.youtube.com/watch?v=55cUrLJ2H0U

 

La Liga Filipina:

https://m.youtube.com/watch?v=L1wHGfrEEvE

 

Pagkakatapon ni Rizal sa Dapitan:

https://m.youtube.com/watch?v=McOWr6uLrcc

 

Josephine Bracken, asawa:

https://m.youtube.com/watch?v=PrgA24w0J54

 

Manifesto ni Rizal (Veneration without Understanding) :

https://m.youtube.com/watch?v=8FHGGOnUmFc

 

Kabayanihan ni Rizal:

https://m.youtube.com/watch?v=X1YG4ICvjPc

 

Retraction ni Rizal:

https://m.youtube.com/watch?v=mI0e8kQmfvg&t=2s

 

Diwang Katutubo na Nanatili sa mga Rizalista:

https://m.youtube.com/watch?v=at6uL5urim4

 

State Funeral para kay Rizal:

https://m.youtube.com/watch?v=iaqY5uah7hw&t=3s

 

Monumento ni Rizal

https://m.youtube.com/watch?v=TL-g7JPRIeU

 

Torre de Manila:

https://m.youtube.com/watch?v=FEv9DCAkf8I

https://m.youtube.com/watch?v=KhfKBMCJ_FY

https://m.youtube.com/watch?v=sHG9LjkqpC8

 

Photobomb o Fotobam:  Salita ng Taon 2016

https://m.youtube.com/watch?v=sHG9LjkqpC8

 

Mga Natatagong Atraksyon sa Rizal Park o Luneta:

https://m.youtube.com/watch?v=OVPl8PnyMA0

 

Knights of Rizal:

https://m.youtube.com/watch?v=xVW3NFJRetg

https://m.youtube.com/watch?v=J0ycN2QExxQ

https://m.youtube.com/watch?v=iw0Q8Er5wgQ&t=131s

 

Rizal Law:

https://m.youtube.com/watch?v=beuyam7C0Ak

https://m.youtube.com/watch?v=tFJTiYAsKMk

 

Rizal Collection sa De La Salle Library:

https://m.youtube.com/watch?v=DRPtFbGUBbU

 

Si Rizal at ang Pilipinas sa Mata ng mga Dayuhan:

https://m.youtube.com/watch?v=iw0Q8Er5wgQ&t=135s

 

 

11. Katipunan at Himagsikang 1896 (1892-1896)

 

Andres Bonifacio:

https://m.youtube.com/watch?v=-ZU465p2x0o

 

Pepe at Andres, Sino ang Dapat na Pambansang Bayani, ang Kaibahan nina Rizal at Bonifacio:

https://m.youtube.com/watch?v=_7RtC9A5px8

 

Ang Tunay na Suot ni Andres Bonifacio:

https://m.youtube.com/watch?v=8IwOTnOzRU8

 

Tunay na May-akda ng Pag-ibig sa Tinubuang Bayan:

https://m.youtube.com/watch?v=FDtyBG3LcvU

 

Pio Valenzuela:

https://m.youtube.com/watch?v=Nios4f_36Ek

https://m.youtube.com/watch?v=GI3AiuIfX9I&t=4s

 

Emilio Jacinto:

https://m.youtube.com/watch?v=ZuGFCdIHph8

 

Bagong Monumento para kay Heneral Emilio Jacinto:

https://m.youtube.com/watch?v=mNzCTBoE674

 

Gregoria de Jesus:

https://m.youtube.com/watch?v=RpQEJVZQ96w

 

Tandang Sora:

https://m.youtube.com/watch?v=C-G__onpN74&t=52s

 

Tunay na Petsa ng Pagkakatatag ng Katipunan:

https://m.youtube.com/watch?v=JLGm87MJ-QI

 

Ang mga Bagong Tuklas na mga Dokumento ng Katipunan:

https://m.youtube.com/watch?v=1mghiPgpA70

 

Kartilya ng Katipunan:

https://m.youtube.com/watch?v=eFgiTJZd57I

 

Pag-ibig sa Katipunan:

https://m.youtube.com/watch?v=a51zLDW95Z4&t=119s

 

Araw ng mga Puso, Pag-ibig Ayon sa Ating Mga Bayani:

https://m.youtube.com/watch?v=pzDnrQNu3Ck&t=81s

 

Kahulugan ng Kalayaan ayon kay Jacinto

https://m.youtube.com/watch?v=ETaPC_TCVpc

 

Kalayaan, Dyaryo ng Katipunan:

https://m.youtube.com/watch?v=r8M3nHro2lo

 

Ang Pagkabunyag ng Katipunan:

https://m.youtube.com/watch?v=SRqcL0KsCr4

 

Ang Unang Sigaw sa Balintawak:

https://m.youtube.com/watch?v=fdP1ycFDTSU&t=9s

 

Krus na Ligas:

https://m.youtube.com/watch?v=G_cM7HV-gDE

 

Labanan sa Pinaglabanan (new data deems this inaccurate)

https://m.youtube.com/watch?v=COojxJV2Byw

 

Pinunong Militar part 1, Ang Pagsalakay ni Bonifacio sa Maynila

https://m.youtube.com/watch?v=xtNxYsqnsWs

 

Pinunong Militar part 2, Ang Mga Real Bilang Istratehiya ni Bonifacio:

https://m.youtube.com/watch?v=eY5uU3pFyNE

 

Julio Nakpil at ang Unang Pambansang Awit:

https://m.youtube.com/watch?v=anWw66NeDOs&t=3s

 

Julio at Juan Nakpil
https://m.youtube.com/watch?v=J6U2fdaIjCc

 

 

12. Bonifacio: Unang Pangulo

 

Part 1, Pagsisimula ng Pamahalaan:

https://m.youtube.com/watch?v=HdY9q27yz6M&t=82s

 

Part 2, Titulado Presidente, Pangulo ng Haring Bayan:

https://m.youtube.com/watch?v=-yUpBvqpLcs

 

Part 3, Ang Mataas na Sanggunian ng Hilagaan:

https://m.youtube.com/watch?v=NU7gMzvF7QE&t=1s

 

Part 4, Mga Dokumento ng Pamahalaan:

https://m.youtube.com/watch?v=jhvMtZPEgW8&t=3s

 

Part 5, Ang Haring Bayan:

https://m.youtube.com/watch?v=hcO0d4kAiZU

 

Part 6, Konstitusyunal na Pamahalaan:

https://m.youtube.com/watch?v=Xpf4oI_0HtE

 

Part 7, Mga Sagisag:

https://m.youtube.com/watch?v=hg_F6vJQW8w

 

Part 8, Hindi Pagsira Kay Aguinaldo:

https://m.youtube.com/watch?v=IsCad7Bb9s0

 

Part 9, Bakit pa? :

https://m.youtube.com/watch?v=vW35zf3MKUA

 

Part 10, Ang Mga Tumaya:

https://m.youtube.com/watch?v=bsx2_l4Pz9Q

 

Pelikulang “Bonifacio, Ang Unang Pangulo”:

https://m.youtube.com/watch?v=FAx54xV-Zg0

 

 

 

13. Via Crucis ni Andres Bonifacio (1896-1897)

 

Labanan sa Binakayan:

https://m.youtube.com/watch?v=JScdpPxzLmY

 

Via Crucis part 1, Tejeros Convention:

https://m.youtube.com/watch?v=aLtzltzMHmY

 

Via Crucis part 2, Naic Military Agreement:

https://m.youtube.com/watch?v=CpmA4zD__bk

 

Via Crucis part 3, Pag-aresto Kay Bonifacio:

https://m.youtube.com/watch?v=floCLphbDk4

 

Via Crucis, part 4, Pagkakakulong Kay Bonifacio:

https://m.youtube.com/watch?v=h6ZYGwOGjhA

 

Via Crucis part 5, Pagpaslang Kay Bonifacio:

https://m.youtube.com/watch?v=zWt59B_V_ew

 

Republika ng Biak-na-Bato:

https://m.youtube.com/watch?v=EZs4-Z0WA9c

 

Francisco Makabulos y Soliman:

https://m.youtube.com/watch?v=HHuk8k9CdrQ&t=34s

 

 

 

14. Independencia! (1898)

 

Emilio Aguinaldo:

https://m.youtube.com/watch?v=Y7rTdH7IggU&t=2s

 

Ang makasaysayang bahay ni Heneral Emilio Aguinaldo:

https://m.youtube.com/watch?v=UMbuwdHhaIk

 

Ang Kaibigang Kapre ni Heneral Emilio Aguinaldo:

https://m.youtube.com/watch?v=85vnd8dfPG8&t=58s

 

Kamatayan ni Heneral Emilio Aguinaldo:

https://www.youtube.com/watch?v=1m4hQXNhNKQ

 

Battle of Manila Bay at Mock Battle of Manila:

https://m.youtube.com/watch?v=CkLd9HWD228&t=13s

 

Felipe at Marcela Agoncillo:

https://m.youtube.com/watch?v=M4DlPlJPEc0

 

Araw ng Bandilang Pilipino:

https://m.youtube.com/watch?v=iPXd3HO4V30&t=2s

 

Ang Kahulugan ng Bandilang Pilipino:

https://m.youtube.com/watch?v=U_CAF82l0Ng&t=22s

 

Ang Tunay Na Kulay Asul ng Ating Watawat:

https://m.youtube.com/watch?v=L1nnZuAzEgs&t=8s

 

Nasaan Na Nga Ba Ang Ating Unang Watawat

https://m.youtube.com/watch?v=gospnASE8CQ&t=9s

 

Araw ng Kasarinlan, 1898

https://m.youtube.com/watch?v=7CzIdD4FDng&t=14s

https://m.youtube.com/watch?v=cMAfMj8DjGY&t=17s

 

Julian Felipe, Kompositor ng Pambansang Awit:

https://m.youtube.com/watch?v=ynyNkSIWnYg

 

Jose Palma, Bayaning Singer

https://m.youtube.com/watch?v=cP-yT6O8orI

 

Apolinario Mabini:

https://m.youtube.com/watch?v=-0kFy6AVMQI

 

Ang Tunay na Dekalogo ni Apolinario Mabini:

https://m.youtube.com/watch?v=kXNhR2tLcEw

 

Si Apolinario Mabini Bilang Primer Ministro:

https://m.youtube.com/watch?v=z8lLYNJ4bwo

 

Si Apolinario Mabini Bilang Sukatan ng mga Lingkod Bayan ng Pamahalaan:

https://m.youtube.com/watch?v=chDhw8MeH-0

 

Mabining Mandirigma, Napapanahong Steampunk Musical:

https://m.youtube.com/watch?v=rK5bq8Gnx08

 

Malolos Congress:

https://m.youtube.com/watch?v=K5Ti2J1HU9c

 

Treaty of Paris:

https://m.youtube.com/watch?v=8SRRsToc8gc&t=3s

 

Republika ng Malolos:

https://m.youtube.com/watch?v=ncw0CY8dqC0

 

Isidoro Torres

https://m.youtube.com/watch?v=TOu1hlwJBvc

 

Simon Ocampo Tecson:

https://m.youtube.com/watch?v=2fjiMO7uo9s&t=27s

 

Trinidad Tecson:

https://m.youtube.com/watch?v=fqEoedHfKfQ

 

Kasaysayan ng Red Cross:

https://m.youtube.com/watch?v=R0OgaCyHLZ8

 

Valenzuela sa Kasaysayan ng Red Cross:

https://m.youtube.com/watch?v=jaO-paeKOHc&t=126s

 

Dona Gliceria Marella Villavicencio, Ang Anghel ng Himagsikan:

https://m.youtube.com/watch?v=_kRrV1KGh5I&t=2s

 

 

 

15. Digmaang Pilipino-Amerikano (1899-1913)

 

Unang Putok ng Digmaang Pilipino-Amerikano:

https://m.youtube.com/watch?v=xadeOJge73I

 

Henry Ware Lawton:

https://m.youtube.com/watch?v=6FPYbW2TW6M

 

Licerio Geronimo:

https://m.youtube.com/watch?v=vJgqURnhO78

 

Antonio Luna:

https://m.youtube.com/watch?v=IGjyhm2aNyo

 

#HugotHeneral Mula kay Antonio Luna part 1:

https://m.youtube.com/watch?v=Y-s4yzHl1ZY

 

#HugotHeneral Mula kay Antonio Luna part 2:

https://m.youtube.com/watch?v=G9ouMeZrOS4

 

Ang Pataksil na Pagpaslang kay Heneral Antonio Luna:

https://m.youtube.com/watch?v=PhAITvIkmE0&t=6s

 

Heneral Luna, Isang Masterpiece na Hindi Dapat Palampasin:

https://m.youtube.com/watch?v=PfyK-5eh1pk

 

Antonio Luna @ 150, Epekto ng Pelikulang Heneral Luna:

https://m.youtube.com/watch?v=tjaXQ1UGEqY

 

Dapat Bang Tanghaling Bayani si Antonio Luna:

https://m.youtube.com/watch?v=Qpmt95Kt2cg

 

Kongreso sa Tarlac:

https://m.youtube.com/watch?v=wK9lWmQHAys

 

Pagkakaibigang Pilipino at Espanyol sa Baler:

https://m.youtube.com/watch?v=mRZ6vk-VfL0&t=18s

 

Gregorio del Pilar at Labanan sa Tirad Pass:

https://m.youtube.com/watch?v=C4v8XNlzsCc&t=3s

 

Sigaw sa Candon at ang Himagsikan sa Ilocos:

https://m.youtube.com/watch?v=nPkWjGxCg4w

 

Miguel Malvar:

https://m.youtube.com/watch?v=jO4nyJBxgPo&t=5s

https://m.youtube.com/watch?v=wCr4sahvE4c

 

Macario Sakay:

https://m.youtube.com/watch?v=__Nxmhc5Hpo

 

 

 

16. Himagsikan sa Visayas at Mindanao (1898-1913)

 

Ang Himagsikan sa Iloilo:

https://m.youtube.com/watch?v=–enqEA3UEc&t=8s

 

Patrocinio Gamboa:

https://m.youtube.com/watch?v=OHNWul7Kjcg&t=5s

 

Teresa Magbanua:

https://m.youtube.com/watch?v=N6pQAY_FAq4

 

Tagumpay sa Balangiga:

https://m.youtube.com/watch?v=1RVwARCgrbo

 

Bates Treaty:

https://m.youtube.com/watch?v=G4kv5EHHjx4

 

Datu Ali ng Buayan:

https://m.youtube.com/watch?v=2rLwzirZw2A

 

Pagtindig sa Alapaap, Battle of Bud Daho:

https://m.youtube.com/watch?v=d81bC_b83o0

 

 

 

17. American Occupation (1898-1935)

 

Ambag ni William Howard Taft sa Kasaysayan:

https://m.youtube.com/watch?v=PZEU_wH2Ydk

 

Thomasites:

https://m.youtube.com/watch?v=4wDwlsvj4Gs

 

Ang Mga Gusaling Gabaldon:

https://m.youtube.com/watch?v=XlC937lcB14

 

Baguio Teachers’ Camp, Kung Saan Pinlano ang Unang Public School Program sa Asya:

https://m.youtube.com/watch?v=iFvQlLSh0Ao

 

Kasaysayan ng Western Mindanao State University:

https://m.youtube.com/watch?v=TmlkhT3zCuQ

 

Kasaysayan ng Unibersidad ng Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=gEaaoEaIkk8

 

Kasaysayan ng Pamantasang De La Salle:

https://m.youtube.com/watch?v=bd-Z3dUu7h4&t=7s

 

Ano ang Protestantismo at Pagiging Born Again:

https://m.youtube.com/watch?v=5RuSPXtzQnE

 

Ang Paniniwala ng mga Kristiyano sa Biblia:

https://m.youtube.com/watch?v=GrQNE8Nb4gI

 

Binhi ng Protestantismo sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=qhzAsJdgGyY

 

Felix Manalo ng Iglesia ni Cristo:

https://www.youtube.com/watch?v=M9vqsfcWqpc

 

Pagkalat ng Iglesia ni Cristo sa Daigdig:

https://m.youtube.com/watch?v=GyQ0b1u7lwI&t=147s

 

Ang Diwang Pilipino na Nananatili sa Iglesia ni Cristo:

https://m.youtube.com/watch?v=3mct_RlfncM&t=29s

 

Isabelo de los Reyes:

https://m.youtube.com/watch?v=Usi69Xl6RZM

 

Iglesia Filipina Independiente:

https://m.youtube.com/watch?v=dmbkiB-zXjY

 

Seditious Plays:

https://m.youtube.com/watch?v=MvaJ_fkfheo

 

Bayan Ko, Popular na Makabayang Awitin ng Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=tEVQXVXYC64

 

Kasaysayan ng Basketball sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=86UFenRBSiM

 

Ang Olympics at ang Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=Ylo6UQhW6Rs

 

Eskrima, Isa sa mga Martial Arts ng mga Pilipino:

https://m.youtube.com/watch?v=Pzb2eE9oCo0

 

World War 1 sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=mDirr6uTiAQ&t=30s

 

Sentenaryo ng Senado ng Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=XvNpvdwlYcE

 

Ang gusali ng Kongreso:

https://m.youtube.com/watch?v=5b_NVQl8vm8

 

Ang mga Uri ng Kongreso:  Unicameral at Bicameral:

https://m.youtube.com/watch?v=1Q9QrMWv0ZY

 

Isla ng Culion part 1, The Island of No Return:

https://m.youtube.com/watch?v=UaVBMsvjaiA

 

IIsla ng Culion part 2, From Leper Colony to Island of Hope:

https://m.youtube.com/watch?v=xRpsSrdN_00

 

Sinaunang Beauty Pageants sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=NJtNc0xYNMo

 

Si Pura Villanueva Kalaw, ang Peministang Beauty Queen:

https://m.youtube.com/watch?v=t-NT3EDKnJg

 

Olivia Salamanca, Doktora ng Bayan:

https://m.youtube.com/watch?v=H9WVPo9_KBc

 

Tarhata Kiram, Astig na Prinseang Muslim:

https://m.youtube.com/watch?v=eMAJJi8O-ek

 

Juan de la Cruz, Kumakatawan sa mga Pilipino:

https://m.youtube.com/watch?v=K-WzWJLJKLk

 

Ebolusyon ng Pulisya sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=WytVPHd49XU

 

Death Penalty sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=06gJuT1jGck

 

Hidwaang Quezon at Palma sa Usaping Academic Freedom:

https://m.youtube.com/watch?v=8-9XZQQ2LX4#searching

 

National Heroes Day:

https://m.youtube.com/watch?v=QnvQ-ZoZL-Q

 

August History Month:

https://m.youtube.com/watch?v=JyIB9y7RItc

https://m.youtube.com/watch?v=QYDQZdBf8nk

 

 

 

18. Komonwelt (1935-1946)

 

Ang Makulay na Karera ni Manuel Luis Quezon:

https://m.youtube.com/watch?v=5_U_5tA93qM

 

Ang Makulay na Personalidad ni Manuel Luis Quezon:

https://m.youtube.com/watch?v=3x-Lb6nk18Y

 

Ang Inagurasyon ng Pangulong Manuel Luis Quezon:

https://m.youtube.com/watch?v=Oqcnmrie1tA&t=5s

 

Ang Mga Tradisyon ng mga Inagurasyon ng mga Pangulo ng Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=LdJf52AboE0

 

Ang Kasaysayan ng State of the Nation Address:

https://m.youtube.com/watch?v=gh8lr-XeGK4

 

Kronolohiya ng State of the Nation Address:

https://m.youtube.com/watch?v=3L4l1DcuomM

 

Ang State of the Nation Address ay isang Piyesta:

https://m.youtube.com/watch?v=gK3j5ISHDT4

 

 

 

19. War 2 (1941-1945)

 

Quezon’s List:

https://m.youtube.com/watch?v=a_FPWTt98qs&t=14s

 

Pagsisimula ng World War 2 sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=tdD5CEZWgQE

 

Ang Paglusob sa Pearl Harbor at sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=UAisFVomDxA

 

Pagbagsak ng Bataan, Simbolo ng Katapangan at Kabayanihan:

https://m.youtube.com/watch?v=mL6J1Y_Cb4k

 

Ang Malalim na Kahulugan ng Pagbagsak ng Corregidor:

https://m.youtube.com/watch?v=ch3P8OSO13A&t=1s

 

Jose Abad Santos:

https://m.youtube.com/watch?v=i2y2RHMewTY

 

Luis Taruc:

https://m.youtube.com/watch?v=GzTc3R2tRCo

 

Jose P. Laurel:

https://m.youtube.com/watch?v=uE-vz-f63R4

 

Ang mga Kabataan noong World War 2, UP Vanguard:

https://m.youtube.com/watch?v=2eOsPNuQ6tE

 

Ang Tagumpay ng mga Pilipino noong World War 2:

https://m.youtube.com/watch?v=vVGf6JuE8Sc

 

Agaw Armas sa Union College:

https://m.youtube.com/watch?v=MchPqGJeGts

 

Ambush at Pugadlawin:

https://m.youtube.com/watch?v=4wSqydYLZuE

 

The Raid of Muntinlupa:

https://m.youtube.com/watch?v=11M2UNb_T9w

 

Col. Emmanuel V. De Ocampo, Avenger of Nanking:

https://m.youtube.com/watch?v=KP8wLSTvPTE

 

Silver Guillermo, Ang Tagapagligtas ng Bacarra:

https://m.youtube.com/watch?v=sOntJ86EB0k

 

Ang Amerikanong si Charles Thomas Parsons Jr.; Pagtutulungang US-PH:

https://m.youtube.com/watch?v=ATci2gmBA_Q

 

Magdalena Leones, Ang Leona ng mga Espiyang Gerilyero:

https://m.youtube.com/watch?v=6LW8E5IphNc

 

Pagsunog sa mga Amerikano sa Plaza Cuartel sa Puerto Princesa:

https://m.youtube.com/watch?v=9uNmamo-sbw

 

Koga Papers at mga Gerilya sa Cebu:

https://m.youtube.com/watch?v=vJFN5AXPkvk

 

General Douglas MacArthur:

https://m.youtube.com/watch?v=hnwZVPLoiAo

 

Leyte Landing:

https://m.youtube.com/watch?v=f78El4fhXlM&t=34s

 

Battle for the Liberation of Manila:

https://m.youtube.com/watch?v=0tBUahtTD7A&t=1s

 

Josefa Llanes Escoda:

https://m.youtube.com/watch?v=ASY-YxviZ6M

 

Sawsawang Pinoy. Maria Orosa:

https://m.youtube.com/watch?v=OPtdTiaKmEY

 

Ang Mga Bayaning Doktor noong Battle of Manila:

https://m.youtube.com/watch?v=KOKFbYW7XCs

 

Pagpapalaya ng Paranaque:

https://m.youtube.com/watch?v=2JxKHIhzExk

 

Masaker sa De La Salle College:

https://m.youtube.com/watch?v=G5zj8t4N3gI&t=1s

 

Ang Makasaysayang Labanan sa Bessang Pass at ang Pagsuko ni Yamashita:

https://m.youtube.com/watch?v=pZqsOKt9gH8

 

Mga Responsibilidad ng mga Hapones noong World War 2:

https://m.youtube.com/watch?v=e6AyoessMfY

 

Ang Love Story na Nagligtas sa Vigan:

https://m.youtube.com/watch?v=9JwlHEtbKAU

 

Manila 1945, Kung Papaano Tayo Binago ng Digmaan:

https://m.youtube.com/watch?v=KBfXp9_YF2I

 

 

 

20. Ikatlong Republika (1946-1972)

 

Ang Araw ng Pagkakaibigang Pilipino-Amerikano:

https://m.youtube.com/watch?v=F_UPjJa-XKE&t=1s

 

Pagsasauli ng Kalayaan at ang Pamana Nito:

https://m.youtube.com/watch?v=MvaJ_fkfheo

 

Manuel Roxas:

https://m.youtube.com/watch?v=Hl-sWxHk7lw&t=2s

 

Jovita Fuentes, Ang Prima Diva ng Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=9PUMRdTkUjM

 

Carlos P. Romulo, Mr. United Nations:

https://m.youtube.com/watch?v=hP35WrmBgDI

 

Trahedya sa Buhay ni Elpidio Quirino:

https://m.youtube.com/watch?v=fFpxpxRtSmI

 

Elpidio Quirino Bilang Ama ng Foreign Service sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=wzJv9ntNMYk

 

Ang Pamana ni Elpidio Quirino Bilang Pangulo:

https://m.youtube.com/watch?v=ckfDSAx_iLg

 

Ang Pamanang Pangkasaysayan ni Quirino:

https://m.youtube.com/watch?v=wUwltjCV7pc

 

Ang Sinseridad ng Quirino sa Usaping Pangkapayapaan:

https://m.youtube.com/watch?v=6v2Qydtl54k

 

Quirino at Korean War Part 1, Nang Ipadala ang mga Kawal Pilipino:

https://m.youtube.com/watch?v=L7PHm-nfqIE

 

Quirino at Korean War Part 2, Limot na Digmaan, Limot na mga Bayani:

https://m.youtube.com/watch?v=lxzfpi-fFVA

 

Quirino at Korean War Part 3, Pinadala ang Sariling Kadugo:

https://m.youtube.com/watch?v=6VbTtIeusbw

 

White Russians:

https://m.youtube.com/watch?v=IgbuxVeD4Dw

 

Si Quirino at ang Pagkakaisa ng Southeast Asia:

https://m.youtube.com/watch?v=MKH5QCEe6aQ

 

Guro to Pangulo Awards, Ang Halimbawa ni Elpidio Quirino:

https://m.youtube.com/watch?v=UADTOwTkVVw

 

Kontrobersiyang Ibinintang kay Quirino part 1, Ang Limang Libong Pisong Kama:

https://m.youtube.com/watch?v=gORXKKFULy0

 

Kontrobersiyang Ibinintang kay Quirino part 2, Ang Ginto ng Orinola:

https://m.youtube.com/watch?v=nx-MDKmOxgY&t=100s

 

Ang Unang TV Broadcast sa Pilipinas

https://m.youtube.com/watch?v=t4XWxsn4Mik

 

Moises Padilla Case:

https://m.youtube.com/watch?v=jAqTvRYwOC8&t=32s

 

Ang Kampeon ng Karaniwang Tao, Ramon Magsaysay:

https://m.youtube.com/watch?v=Qoini3PYvaI

 

Ang Huling Araw ni Ramon Magsaysay:

https://m.youtube.com/watch?v=BQgqwR0jIeg

 

Magsaysay Award, Ang Nobel Peace Prize sa Asya:

https://m.youtube.com/watch?v=RiWZMnXnXZs

 

Ang Saysay ng Philippine Historical Association sa Bayan:

https://m.youtube.com/watch?v=95g4h1jQKhA

 

Filemon at Tomas Cloma at ang Pagkakatuklas ng Kalayaan Island Group:

https://m.youtube.com/watch?v=8Ijso4_Rf2w

 

Arsenio Lacson:

https://m.youtube.com/watch?v=JER6BERdImk

 

Rufino Cardinal Santos, Ang Unang Pilipinong Cardinal:

https://m.youtube.com/watch?v=iYjA3C_5yWc

 

Cebu Celebration 1965:

https://m.youtube.com/watch?v=kGj9vLm0kIM

 

 

 

21. Diktadurang Marcos (1965-1986)

 

Ang Lihim na Kuwento ni Imelda Marcos:

https://m.youtube.com/watch?v=1Ms0hSVGf7k

 

Evita Peron at Imelda Marcos:

https://m.youtube.com/watch?v=b3JrztkKBuw

 

Beatles in Manila:

https://m.youtube.com/watch?v=hz8tDJfT6ZE

 

Lapiang Malaya:

https://m.youtube.com/watch?v=K2j1H6A2sik

 

The Samahan of Papa God:

https://m.youtube.com/watch?v=a2QlmVNoJVs

 

Ang chill-chill na Pagtatatag ng ASEAN:

https://m.youtube.com/watch?v=Sh-H7z02zQA&t=77s

 

Sabah Claim, Jabidah Massacre:

https://m.youtube.com/watch?v=EfHMMVgDrso

 

Mga Pananaw Ukol sa Sabah Claim:

https://m.youtube.com/watch?v=s7TSvJeE-r8

 

1968 Casiguran Earthquake, Ruby Tower:

https://m.youtube.com/watch?v=mr3WGe7BefI&t=99s

 

Tangkang Pagpatay kay Pope Paul VI sa Pilipinas, 1970:

https://m.youtube.com/watch?v=zE53MYssxVo

 

Ang Pagpatay kay Floro Singson Crisologo:

https://m.youtube.com/watch?v=5-V_wdDJkO8

 

First Quarter Storm, Battle at Congress:

https://m.youtube.com/watch?v=lDg7ywxHlvQ&t=2s

 

First Quarter Storm, Battle of Mendiola:

https://m.youtube.com/watch?v=GXatwgaeX3Q

 

Diliman Commune:

https://m.youtube.com/watch?v=Ypwqym_zg-Q

 

Pagbaril kay Lim Seng:

https://m.youtube.com/watch?v=owqpQMW40Jk

 

Thrilla in Manila, Ali vs. Frazier:

https://m.youtube.com/watch?v=QRm-GJEIm4Q

 

Philippine High School for the Arts at National Arts Center:

https://m.youtube.com/watch?v=zCk9VmjZDvw

 

Metropolitan Manila Commission:

https://m.youtube.com/watch?v=hEhxye6ix2I

 

Whistleblower sa Pilipinas, Primitivo Mijares:

https://m.youtube.com/watch?v=xNaMkVYqGn0

 

Kasaysayan ng People’s Television Network part 1:

https://m.youtube.com/watch?v=Ifn17GufKKo

 

Kasaysayan ng People’s Television Network part 2:

https://m.youtube.com/watch?v=88WqT5a9-Ok

 

Pagdalaw ni John Paul II sa Pilipinas, 1981 part 1:

https://m.youtube.com/watch?v=3GZEbpOCosI

 

Pagdalaw ni John Paul II sa Pilipinas, 1981 part 2:

https://m.youtube.com/watch?v=kCVayW8g_3o

 

Isang Dakot, Puting Pader noong Martial Law (Erratum:  Composer not Louie Ocampo but Vehnee Saturno) :

https://m.youtube.com/watch?v=ZoqsDwvzYT0

 

Pagguho ng Manila Film Center:

https://m.youtube.com/watch?v=JkITPw4SYxw

 

Martial Law, Ariel Ureta at Voltes V:

https://m.youtube.com/watch?v=th5J4lwORHI

 

Interim Batasang Pambansa Election at Noise Barrage:.

https://m.youtube.com/watch?v=BWZPnSPRwaQ

 

Prime Minister Cesar Enrique Aguinaldo Virata:

https://m.youtube.com/watch?v=9Tfi5sydA_g

 

Nakakatawa at Malikhaing Protesta noong Martial Law:

https://m.youtube.com/watch?v=d7vImMIPYyg

 

Pakikibaka sa Kalayaan sa Kasagsagan ng Martial Law:

https://m.youtube.com/watch?v=h7Qmm8E_RtQ&t=90s

 

Kabayanihan Noong Martial Law:

https://m.youtube.com/watch?v=tVQk2QRs5OM

 

Paggunita sa mga Biktima ng Martial Law:

https://m.youtube.com/watch?v=DNjSvbx1zfY

 

Kuwento ng Isang Natortyur, Meynardo Espeleta:

https://m.youtube.com/watch?v=CLNjnfdUPi8

 

Ronald Jan Quimpo, Bayaning Nawawala:

https://m.youtube.com/watch?v=0OLLQMFyq8c

 

William Vincent “Billy” Begg, Bayaning Atenista at Likasyan:

https://m.youtube.com/watch?v=iLbBKePDkY4

 

Senador Jose “Pepe” W. Diokno:

https://m.youtube.com/watch?v=kNhxzOEgINQ

 

Senador Lorenzo Tanada:

https://m.youtube.com/watch?v=hdS-8C7oFyY

 

Senador Jovito Salonga:

https://m.youtube.com/watch?v=bqiyoOc0KBw

 

Senador Gerard “Gerry” Roxas:

https://m.youtube.com/watch?v=9NuOApaibnY

 

Aquilino “Nene” Pimentel:

https://m.youtube.com/watch?v=K85L7mTHgss

 

Mayor Cesar Cortez Climaco:

https://m.youtube.com/watch?v=4YxTr7vnO6s

 

Jaime Lachica Sin, Pilipinong Kardinal:

https://m.youtube.com/watch?v=-sEfAT15ivg

 

Jaime Cardinal Sin at ang Laban Niya sa Panahon ni Marcos:

https://m.youtube.com/watch?v=P7suVlXz2Tg

 

Paggunita sa Buhay at Kabayanihan ni Ninoy Aquino:

https://m.youtube.com/watch?v=pH1hV_OPLT0&t=50s

 

Face the Nation Interview kay Ninoy Aquino:

https://m.youtube.com/watch?v=xzp3Itk9BkM

 

Ang Pagbabalik-Bayan ni Ninoy:

https://m.youtube.com/watch?v=2IyeZRK9sgA&t=7s

 

Escalante Massacre, Madugong Rally sa Negros Occidental noong 1985:

https://m.youtube.com/watch?v=Dg9Yc3hKctA

 

Nang Dahil sa Administrasyong Marcos, Isang Pagbabalanse:

https://m.youtube.com/watch?v=UyvnLQ3sNTU

 

 

 

22. Panahon ng People Power (1986 hanggang sa kasalukuyan)

 

1986 Snap Elections:

https://m.youtube.com/watch?v=25knyX0JjRQ

 

Oktoberfest, San Miguel, Ginebra, Boykot ni Cory

https://m.youtube.com/watch?v=LFBEm6zLr_U

 

People Power, Isang Malaking Jigsaw Puzzle:

https://m.youtube.com/watch?v=0sGAZaUrefE

 

Elemento ng ating Kultura noong EDSA People Power Revolution:

https://m.youtube.com/watch?v=kxg2dRl5z-I

 

Tagumpay ng People Power, Bertdey ni Guido:

https://m.youtube.com/watch?v=OGYoCCmiKis

 

Mga Muslim noong People Power:.

https://m.youtube.com/watch?v=Aiqqaxg2wvI

 

Gaano Ba Karaming Tao Noong EDSA:

https://m.youtube.com/watch?v=5aOqndhWfpY

 

Pamana ng People Power, Pagsilang ng Internet sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=nuSBTz5AMfY

 

Ang Makulay na Buhay ni Dating Pangulong Cory Aquino:

https://m.youtube.com/watch?v=YzTv_DPjVCg

 

Mga Paboritong Tula at Awitin ni Dating Pangulong Cory Aquino:

https://m.youtube.com/watch?v=AIr0SswfY_0

 

Mga Pamana ni Pangulong Cory Aquino:

https://m.youtube.com/watch?v=LthaRBUv7qs

 

Nang Pumanaw si Tita Cory:

https://m.youtube.com/watch?v=psBQUQmE6Ao

 

Nang Malibing si Tita Cory:

https://m.youtube.com/watch?v=J-UIC6jUl8k

 

Mendiola:

https://m.youtube.com/watch?v=bpE8vQZk-_U&t=29s

 

Jose “Joecon” S. Concepcion, Taliba ng Halalan

https://m.youtube.com/watch?v=EWR1raeIs6g

 

Senador Sotero Laurel, Tulay ng Edukasyon at Bayan:

https://m.youtube.com/watch?v=DwFrpYAJlU8

 

Jaime Ferrer, Huwarang Lingkod-Bayan:

https://m.youtube.com/watch?v=vjb-oJnqcm8

 

Jaime Ferrer, Once A Hunter, Always A Hunter:

https://m.youtube.com/watch?v=t1XtDNFytWE

 

Lean Alejandro:

https://m.youtube.com/watch?v=YqDei3qAzSo

 

Jaime V. Ongpin

https://m.youtube.com/watch?v=5eADM_jMwJM

 

Ang Paglubog ng MV Dona Paz:

https://m.youtube.com/watch?v=bxCjpeSwPW0

 

Mga Kudeta Laban kay Pangulong Cory Aquino:

https://m.youtube.com/watch?v=k3rJ78s3E14

 

Ang Killer Quake sa Luzon:

https://m.youtube.com/watch?v=y0GwT2S8PL4

 

1990 Luzon Killer Quake, Our Common Fault:.

https://m.youtube.com/watch?v=jQwYiLFq3Hs&t=12s

 

Ang Pagsabog ng Bulkang Pinatubo:

https://m.youtube.com/watch?v=TP44iUD8AQI

 

Desentralisasyon at Lokal na Pamahalaan, Hindi Iisang Tao ang Magliligtas sa Atin:

https://m.youtube.com/watch?v=2NNhynEv6ok

 

Gerardo “Dinggoy” A. Roxas, Jr., Ang Kabataan sa Paglilingkod-Bayan:

https://m.youtube.com/watch?v=x1YYFGfXsbg

 

Ang Apat na Pangarap ni Jose Almonte, Nakilahok sa EDSA:

https://m.youtube.com/watch?v=ckPs2W2l9_o

 

Doctor to the Barrios Juan Flavier:

https://m.youtube.com/watch?v=_iutcaBpRY8

 

Leticia Ramos Shahani, Pangunahing Nagsulong ng Karapatang Pambabae sa mga Pilipino:

https://m.youtube.com/watch?v=nEEMhlrgQU0

 

Ramon Magsaysay, Jr. :

https://m.youtube.com/watch?v=kQRAr2zpidg

 

Museo Pambata, Isang Karangalan ng Bansa, Nanganganib:

https://m.youtube.com/watch?v=ymh-wkggPdM

 

Ang Muling Pagdalaw ni John Paul II sa Pilipinas, 1995:

https://m.youtube.com/watch?v=VLcOKUI-ihM

 

Papal Visit Songs, Tell The World of His Love at We Are All God’s Children:

https://m.youtube.com/watch?v=2UbYqSDLgN8

 

Tangkang Pagpatay kay Pope John Paul II sa Pilipinas, 1995:

https://m.youtube.com/watch?v=zE53MYssxVo

 

Pinakamaraming Tao na Nagtipon sa Kasaysayan:

https://m.youtube.com/watch?v=IE9sAehDbXI

 

Pasyon ni Flor Contemplacion at mga Bagong Bayaning OFW:

https://m.youtube.com/watch?v=_tW0KkdUo04

 

Miriam Quiambao, Ang Pagbabalik-Bayan ng Isang Prinsesa:

https://m.youtube.com/watch?v=IYAVS8sPtDo

 

Eraptions, Mga jokes na tumulong sa pagluklok sa isang pangulo

https://www.youtube.com/watch?v=2WoUv2dfhHI

 

EDSA Dos:  Kung Bakit Kinuwestiyon ang Panguluhan ni Gloria Arroyo:

https://m.youtube.com/watch?v=qdM6Ae9y280

 

Whistleblowing sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=xNaMkVYqGn0

 

Raul Roco, Propeta ng Pag-asa:

https://m.youtube.com/watch?v=guJij0bRj80

 

Imahe ng Isang Bayani, Si Manny Pacquiao sa Kulturang Pilipino:

https://m.youtube.com/watch?v=5KZf0Xkr980

 

National Historical Commission of the Philippines:

https://m.youtube.com/watch?v=xnKDlDIFANA

 

Impeachment ni Chief Justice Renato C. Corona:

https://m.youtube.com/watch?v=dnK1ygIFJy0

 

Panatag Shoal, West Philippine Sea:

https://m.youtube.com/watch?v=yyGKT4XLn1E&t=33s

 

Pinakamapaminsalang mga Bagyo sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=ahgaGYq_ItE

 

Storm Surges sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=D9L2a5So0vQ

 

Project NOAH, Kaalaman ang bagong arkong magliligtas sa bayan:

https://m.youtube.com/watch?v=a0eaSm6YAJ8

 

Pope Francis sa Pilipinas, 2015 part 1, Ang Pagdating:

https://m.youtube.com/watch?v=nG-dZW1HSQg

 

Pope Francis sa Pilipinas, 2015 part 2, Ang Mensahe ng Papa sa Bayan:

https://m.youtube.com/watch?v=8m-Qmswrtxs

 

Pope Francis sa Pilipinas, 2015 part 3, Ang Mensahe ng Papa sa Pamilya:

https://m.youtube.com/watch?v=asi4e7dW4iY

 

Pope Francis sa Pilipinas, 2015 part 4, Ang Mensahe ng Papa sa mga Nagdadalamhati:

https://m.youtube.com/watch?v=BnjF1OmCQZM

 

Pope Francis sa Pilipinas, 2015 part 5, Ang Mensahe Natin sa Papa:

https://m.youtube.com/watch?v=OvT4Nr-dBMs

 

Pope Francis sa Pilipinas, 2015 part 6, Ang Mensahe ng Papa  sa Kabataan:

https://m.youtube.com/watch?v=1PC0srhQlhI

 

Pope Francis sa Pilipinas, 2015 part 7, Ang Mensahe ng Pagbisita sa Pilipino:

https://m.youtube.com/watch?v=lMGKrsx1YyQ

 

Ang Pilipinas sa Kasaysayan ng Miss Universe:

https://m.youtube.com/watch?v=CeGDfxQyzqM

 

Ang Kamangha-manghang si Miriam Santiago:

https://m.youtube.com/watch?v=dgDQ1wwquLI

 

Kung Bakit Napatay si Mary Jane Veloso ng mga Diyaryo:

Youtube video missing

 

UP Faculty Center, Impukan ng Kaalaman at mga Alaala:

Youtube video missing

 

Ang Kabataan ang Gagawa ng Kasaysayan, National Youth Development Summit:

https://m.youtube.com/watch?v=_im1rsC0SPQ&t=3s

 

Ang mga Kabataan at ang Pamanang Pangkasaysayan, 1st National Youth Forum on Heritage.

https://m.youtube.com/watch?v=-MOa7Asm6M4

 

Makilinc, Ang Pagbuhay ng Sining Sa Kabataan:

https://m.youtube.com/watch?v=aE-pxQOS7NA

 

Project Saysay, Ang Mga Aral Mula sa Ating Mga Bayani:

https://m.youtube.com/watch?v=swj9ozZTSoE

 

Project Saysay, Dinadala sa mga Silid-Aralan ang Aral ng Ating mga Bayani:

https://m.youtube.com/watch?v=wbpbCr0HWDA

 

 

 

23. Mga Alagad ng Sining, Pamamahayag at Akademya

 

Julian Cruz Balmaseda, Bayani ng Pambansang Wika:

https://m.youtube.com/watch?v=XZNSiWYFIwc

 

Ladislao Bonus ng Pandacan, Ama ng Operetang Pilipino:

https://m.youtube.com/watch?v=nTHQ9hIyAGg

 

Kundiman ng Magandang Diwata ni Bonifacio Abdon:

https://m.youtube.com/watch?v=qKfcl0HXfOU

 

Atang de la Rama ang Reyna ng Kundiman:

https://m.youtube.com/watch?v=tMwHNPd5RgM

 

Fabian de la Rosa, Maestro ng Sining Pilipino:

https://m.youtube.com/watch?v=rLu-rzMaAyk

 

Guillermo Tolentino, Iskultor ng Bayan:

https://m.youtube.com/watch?v=JvodYP71Z0M

 

Angkan ng mga Iskultor:  Anastacio, Florante at Frederic Caedo:

https://m.youtube.com/watch?v=iftRY-BlmCA

 

Fernando Amorsolo, Grand Old Man of Philippine Art:

https://m.youtube.com/watch?v=nC9hVHbGCSA

 

Carlos “Botong” Francisco, Tagapagkuwento ng Kasaysayan at Kulturang Pilipino

https://m.youtube.com/watch?v=2pwfJxykZlg

 

Leandro Locsin and Vicente Manansala, mga Gumawa ng UP Chapel

https://m.youtube.com/watch?v=gr4nr3bFYNc

 

Napoleon Velosa Abueva, The Power of Form Part 1:

https://m.youtube.com/watch?v=VGVOVJWTItY

 

Napoleon Velosa Abueva, The Power of Form Part 2:

https://m.youtube.com/watch?v=my7kvlt-Ttc

 

Felipe Padilla de Leon, Kompositor ng Pasko na Naman:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2050376881876241&id=1922575111323086

 

Pablo S. Antonio, Pambansang Alagad ng Sining sa Arkitektura:

https://m.youtube.com/watch?v=k932XD2nkhE

 

Francisco V. Coching, Ang Dean ng Filipino Komiks at National Artist:

https://m.youtube.com/watch?v=xSgGt1G3DSk&t=45s

 

Ermin Garcia, Ang Mamamahag ay Isang Bayani:

https://m.youtube.com/watch?v=3lSQp9BlD4Q

 

Carmen Guerrero Nakpil:

https://m.youtube.com/watch?v=k6yxDQU85Ss

 

Carmen Guerrero Nakpil at Gemma Cruz Araneta:

https://m.youtube.com/watch?v=SG0oRAosEW0&t=136s

 

Fernando Poe, Jr. :

https://m.youtube.com/watch?v=13oRBZq4aOw&t=8s

 

Dolphy:

https://m.youtube.com/watch?v=HcxhDsc2hEA

 

Kontribusyon ni Nora Aunor sa Kasaysayan ng Pelikula:

https://m.youtube.com/watch?v=shhh5o_znBQ&t=4s

 

Genghis Khan ni Manuel Conde, Ang Unang Pelikulang Pilipino sa Pandaigdigang Film Festival:

https://m.youtube.com/watch?v=_GmGBry8aAg

 

Canda Sisters, Mga Mang-aawit ng Isang Ginintuang Panahon:

https://m.youtube.com/watch?v=fbgAQoAiTH0

 

Villar Records, Ang Payunir ng Recording Industry sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=0H8f8kTvjt4

 

VST & Co:  Kultura na Nagbubuklod sa Nasyong Pilipino:

https://m.youtube.com/watch?v=syIsxei1rnM

 

Jose Mari Chan, Ang Tsinoy na Mr. Songwriter na Dangal ng Pilipino:

https://m.youtube.com/watch?v=nwuewPshFpQ

 

Willy Cruz, Ang Papanaw ng Isang Impluwensyal na Kompositor:

https://m.youtube.com/watch?v=3VVIA_Lh23k

 

Teodoro Agoncillo, historyador:

https://m.youtube.com/watch?v=CpWS1CA3rJc

 

Horacio de la Costa, historyador:

https://m.youtube.com/watch?v=aF5wR4gqJTY

 

Renato at Letizia Constantino, Makabayang Mag-asawa:

https://m.youtube.com/watch?v=GM0dMVvybM8

 

Carlos Quirino, historyador:

https://m.youtube.com/watch?v=gHPhoenqiHM&t=1s

 

Serafin D. Quiason, Alagad ni Clio:

https://m.youtube.com/watch?v=F0bsKCJBhWc

 

Dr. Oscar Manas Alfonso:

https://m.youtube.com/watch?v=s3-AQaOFr5U

 

Kuwento ng mga namayapang historyador na sina Regino Paular at John N. Schumacher, S.J.

https://m.youtube.com/watch?v=NNvykkL6p-s

 

Emmanuel Franco Calairo, Pangulo ng Philippine Historical Association:

https://m.youtube.com/watch?v=_p0m4Ktb730

 

Ambeth Ocampo, Historyador na Pinarangalan ng Fukuoka Prize:

https://m.youtube.com/watch?v=ir5dch38Jqs

 

Benedict Anderson at ang mga Nasyon Bilang Imagined Communities:

https://m.youtube.com/watch?v=opKEqdNnOl4

 

Frank Lynch, SJ,:

https://m.youtube.com/watch?v=084UcMocaaA

 

Fr. James B. Reuter, SJ, Komunikador ng Katolisismo sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=NDR8MMWYWXw

 

Willie Nepomuceno, Ang Papel ng Komedyante sa Kuwento ng Kalayaan:

https://m.youtube.com/watch?v=eN0cXQWoWiE&t=11s

 

Whang-Od, Mambabatok o Tattoo Artist ng Kalinga:

https://m.youtube.com/watch?v=8pEuDN0W3gM

 

Manlililok ng Baguio, Ernesto Dul-Ang:

https://m.youtube.com/watch?v=DZ6yhWq-S6c

 

Benedicto “Bencab” Cabrera:

https://m.youtube.com/watch?v=ju3G624UjfY&t=144s

 

Derrick Macutay:

https://m.youtube.com/watch?v=_N9hExf-s2s

 

Ang Aking Bayani, Ching Chua:

https://m.youtube.com/watch?v=XU_lCJV7784&t=8s

 

Bani Logrono at Mai Guillermo, Tagapagsalaysay ng Kasaysayan:

https://m.youtube.com/watch?v=odtwZn9DHw0

 

 

 

24. Kasaysayang Pampook

 

Kasaysayan ng Vigan:

https://m.youtube.com/watch?v=o4RaN-HVGKs

 

Pila, Laguna, Bayang Pinagpala:

https://m.youtube.com/watch?v=yq_6mBpXPpU&t=2s

 

Kasaysayan ng Cagayan de Oro part 1, Sinaunang Bayan:

https://m.youtube.com/watch?v=BAY1deSfnzk

 

Kasaysayan ng Cagayan de Oro part 2, Si Padre Capitan at ang mga Espanyol:

https://m.youtube.com/watch?v=1dTeq0_v_Ko

 

Kasaysayan ng Cagayan de Oro part 3, Bahagi ng Pambansang Himagsikan:

https://m.youtube.com/watch?v=ztoRXBueUG0

 

Ang Mahiwagang San Miguel sa Sementeryo sa Tugatog, Malabon:

https://m.youtube.com/watch?v=2pyBxN9EdDo&t=105s

 

Kasaysayan ng Quezon City part 1, Bilang Bahagi ng Kuwento ng Kalayaan:

https://m.youtube.com/watch?v=uiI1YHcBXOc

 

Kasaysayan ng Quezon City part 2, Ang Pagtatag ng Lungsod:

https://m.youtube.com/watch?v=mG_Ha-MmR7c

 

Kasaysayan ng Quezon City part 3, Ang Dating Kabisera ng Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=FfWEt082vpY

 

Kasaysayan ng Panagbenga, Baguio at Kennon:

https://m.youtube.com/watch?v=3R3c9SLkmMo

 

Benjamin Romero Salvosa, Ama ng Mataas ng Edukasyon sa Lungsod ng Baguio:
https://m.youtube.com/watch?v=aBYPoB-hlyk

 

Pagkakatatag ng Lalawigan ng Tarlac:

https://m.youtube.com/watch?v=DgvBYNVrTj0

 

Lakbay Aral, Tarlac World History Tour:

https://m.youtube.com/watch?v=HJHsR55TSDo&t=1s

 

Monasterio de Tarlac:

https://m.youtube.com/watch?v=5y8sqgkePpI

 

Bacolod City at Masskara:

https://m.youtube.com/watch?v=hQ-tjgGf9uI

 

Hacienda Churches ng Negros Occidental:

https://m.youtube.com/watch?v=bGzgkIePqXU

 

 

 

25. Climate Reality

 

Part 1, Ang dahilan ng Global Warming ayon kay Al Gore:

https://m.youtube.com/watch?v=qZy-lqFNUjM

 

Part 2, Ang pagtaas ng klima dulot ng Global Warming:

https://m.youtube.com/watch?v=aZ9kRiUZQh0

 

Part 3, Ang epekto ng Global Warming sa paglubha ng mga bagyo:

https://m.youtube.com/watch?v=H1WOo0B0HfQ&t=6s

 

Part 4, Ang epekto ng Global Warming sa paglubha ng mga baha:

https://m.youtube.com/watch?v=eUqjjLc6YF8

 

Part 5, Ang epekto ng Global Warming sa pandaigdigang tagtuyot:

https://m.youtube.com/watch?v=HJz5AAbQy_Q

 

Part 6, Ang epekto ng global warming sa mga species at sa mga poles:

https://m.youtube.com/watch?v=oQCh_jUuIS0

 

Part 7, Paggamit ng Wind Energy bilang isang solusyon:

https://m.youtube.com/watch?v=N6t6bdkLr10

 

Part 8, Paggamit ng Solar Energy bilang isang solusyon:

https://m.youtube.com/watch?v=7D1OKlbvRUQ

 

Part 9, Ang pagtindig ng mga Pilipino para sa kalikasan:

https://m.youtube.com/watch?v=RBPe5n0QbY4

 

 

 

26. Xiao Time International

 

Kasaysayan ng Kapanganakan ni Hesukristo:

https://m.youtube.com/watch?v=lVl34hy0new

 

Kasaysayan ng Pasko, Pagsilang ni Hesukristo:

https://m.youtube.com/watch?v=Oq2aglzswNI

 

Ang Kasaysayan ng Christmas Tree:

https://m.youtube.com/watch?v=KeMublzzvlY

 

Ang Huling Pasyon ni Hesukristo:

https://m.youtube.com/watch?v=QOq7Ftj0-CQ

 

Ang Propeta Muhammad:

https://m.youtube.com/watch?v=ui-Q4Y-ZYYo

 

Eid’l Adha:

https://m.youtube.com/watch?v=gdrDtqa9K3M

https://m.youtube.com/watch?v=ZDzg17Km8Qc&t=46s

https://m.youtube.com/watch?v=0Fbipnjf_ow

 

Eid’l Fitr:

https://m.youtube.com/watch?v=0Q8FEkrRDPc

 

Ang Banal na Buwan ng Ramadan:

https://m.youtube.com/watch?v=EYEaj73ri3k&t=36s

 

Ang Alamat ng Chinese New Year:

https://m.youtube.com/watch?v=-0l_o99IMDc

 

Ang Ebolusyon ng Aklat part 1, Ang Kasaysayan at Pag-unlad ng Aklat:

https://m.youtube.com/watch?v=aQbNXy3TmHw

 

Ang Ebolusyon ng Aklat part 2, Ang Kasaysayan ng Aklat sa Pilipinas:

https://m.youtube.com/watch?v=ZmhHVwlzIrc

 

Rebolusyong Pranses, Fall of the Bastille:

https://m.youtube.com/watch?v=RswpIjJxfT4

 

Ano nga ba Ang Komunismo:

https://m.youtube.com/watch?v=rpaXVXgsZIY

 

Pagsisimula ng Araw ng Paggawa o Labor Day:

https://m.youtube.com/watch?v=YJGbe5zrcoU

 

Ang Pambansang Awit ng Rusya, Sochi Olympics:

https://m.youtube.com/watch?v=NIFXoYx4PhI

 

Holocaust:

https://m.youtube.com/watch?v=UyiRQ6YRo48

 

Goebbels, Maestro ng Propaganda:

https://m.youtube.com/watch?v=-2-YJjNlFUI

 

Ang Usaping Taiwan at One China:

https://m.youtube.com/watch?v=pDmeZjVMh74

 

Fidel Castro:

https://m.youtube.com/watch?v=Hk_hiPJVv9Y

 

John F. Kennedy:

https://m.youtube.com/watch?v=70vxV9q88IA

 

Pagbisita ng Beatles sa Amerika:

https://m.youtube.com/watch?v=TuxCHJLc9lA

 

Father Patrick Peyton:

https://m.youtube.com/watch?v=y69dejB96Js

 

Trivia Tungkol sa mga Santong Papa:

https://m.youtube.com/watch?v=MU9jRIkWczI

 

Koronasyon ng mga Santo Papa:

https://m.youtube.com/watch?v=-4vCepmqFFE

 

Fisherman’s Ring:

https://m.youtube.com/watch?v=-lxFJDbFC5I&t=114s

 

John XXIII:

https://m.youtube.com/watch?v=ghVOi8j3C3E

 

John Paul II at ang Holocaust:

https://m.youtube.com/watch?v=f6zkgHjW8OI

 

St. John Paul II at ang mga Mangaggawa:

https://m.youtube.com/watch?v=lGDO96t_h3A

 

Benedict XVI:

https://m.youtube.com/watch?v=A1u2kymBOvo

 

Pope Francis, 2013 Time Person of the Year:

https://m.youtube.com/watch?v=FYIqUa4zzoQ

 

Ang Pagkamatay ni John Lennon:

https://m.youtube.com/watch?v=gdI1ptZVu6I

 

Tiananmen Square Massacre:

https://m.youtube.com/watch?v=7H3G1LEJQPQ

 

Ang Pagbagsak ng Berlin Wall:

https://m.youtube.com/watch?v=7_kDTAZemU4

 

Diana, Princess of Wales:

https://m.youtube.com/watch?v=7LeIkn6ejSs

 

Mother Teresa:

https://m.youtube.com/watch?v=6OopAfmEQmU

 

9-11 Terror Attack:

https://m.youtube.com/watch?v=n7pf3WjKPD

https://m.youtube.com/watch?v=ztxdijqsgH8

 

Barack Obama:

https://m.youtube.com/watch?v=_EymgI7Edr0

 

Nelson Mandela:

https://m.youtube.com/watch?v=zvhwvCjBonQ

 

Haring Bhumibol Adulyadej ng Thailand part 1:

https://m.youtube.com/watch?v=21iTUBh33yg

 

Haring Bhumibol Adulyadej ng Thailand part 2;

https://m.youtube.com/watch?v=r3hnPnrgzcQ

 

Haring Bhumibol Adulyadej ng Thailand part 3:

https://m.youtube.com/watch?v=SZ5JZvayCws

 

Ang Pag-unlad ng Pagdiriwang ng Birthday sa Daigdig:

https://m.youtube.com/watch?v=jUraIhdD3W8

 

Ang Kasaysayan ng mga Tradisyon sa Kasalan:

https://m.youtube.com/watch?v=bnsjF3RF-LA

 

 

 

Pagpupugay sa Xiao Time ni John Ray Ramos ng Proyekto, 25 April 2017:

 

A FAREWELL TO XIAO TIME

Never has been a show on Philippine television that showcased Philippine History as Xiao Time.

Critics in the ‘ivory tower of historiography’ may discredit the 3-minute segment as too basic and ‘mababaw’, yet many have come to appreciate what is has to offer in a country that does not read and easily forgets its history.

The episodes uploaded on YouTube have been the go-to of students trying to pass their AP, history, and Rizal subjects but ends up learning more than what is required to them.

It has been the must-watch segment and most useful for Araling Panlipunan and history teachers trying to grasp an overview of various specific and in-depth topics in history ranging from the usually overlooked to the controversial.

And it has been the go-to for Filipinos taking time to rediscover our past and learn more of our identity as a nation.

Today we learn that there will be no more Xiao Time in PTV-4 after four and a half years and 639 episodes. We harbor no anger nor resentment to the management of PTV. But we mourn for the end of an influential historical public affairs segment in a time when our nation needs it the most.

Xiao Time’s legacy perhaps would be is that it is one of the greatest milestones to Philippine Public history so far. With scholarship and the use of the Filipino language, it has made Philippine history accessible to Filipinos. And represented the efforts of scholars and cultural workers and activists working together in making every Filipino aware of our identity.

Congratulations Prof. Xiao Chua for making it a success over the years. May you have more public historical projects on a wider scale.

Xiao Time is dead. Long live Xiao Time!
#XiaoTimeEnds

-PROYEKTO Team