08 nagdala ng sulat ang kanyang inang si Doña Teodora Alonso

Teodora Alonso sa kanyang katandaan.

Back to Gallery