26 Hindi ba’t ito rin ang ating kasaysayan

Ang monumento para sa People Power 1986 sa may White Plains cor. EDSA, obra-maestra ni Eduardo Castrillo.

Back to Gallery