10 ang tradisyunal na sayt ng sinilangan ni Hesus ay isang kweba

Ang bituin na may 14 na silahis na nagpapakita ng tradisyunal na pook na sinilangan ni Hesus sa Cave of the Nativity sa ilalim ng Church of the Nativity.

Back to Gallery