09 si Jacinto rin ang nagpanggap na Tsino sa isang barko

Si Jacinto nagpupunit ng sedula, detalye ng monumento para sa Unang Sigaw ng Himagsikan sa Lungsod Quezon.

Back to Gallery