08 si Bonifacio at Jacinto ang namuno sa pagsalakay ng Katipunan sa Polvorin

Si Bonifacio at Jacinto habang nangunguna sa Labanan sa Polvorin, San Juan del Monte. Likhang Sining ng BayaniArt.

Back to Gallery