14 Ngunit sa kanyang pagkamatay, nabigyang buhay ang diwa

Detalye ng pabalat ng pansentenaryong edisyon ng THE FIRST FILIPINO ni Leon Ma. Guerrero na nagpapakita ng nakatumbang letrang “I” na kumatawan sa patay na Rizal na nag-alay ng dugo para sa pagbubuo ng bansa.

Back to Gallery