11 kung saan aakyat na ang Pilipino sa palasyo ng taas no at hindi alipin

Manuel Quezon na umaakyat ng taas noo sa mga hagdan ng Palasyo ng Malacanan bilang pangulo ng Pilipinas, 15 November 1935.

Back to Gallery