15 at inspirasyon ng marami na lumaban sa mga mananakop

Bonifacio, Father of the Filipino Nation and Initiator of the Philippine Revolution. Detail from the mural “History of Manila” by Carlos “Botong” Francisco at the Manila City Hall.

Back to Gallery