13 ay ginamit ang pwersa ng mga ito upang umikot at bumagsak ng nakatingin sa langit

“Fuego!” Detail from a mural by Carlos “Botong” Francisco at the Rizal Shrine at Fort Santiago, National Historical Commission of the Philippines.

Back to Gallery