02 lumubog noong April 15, 1912

Matandang paglalarawan ng paglubog ng Titanic sa unang paglalayag pa lamang, April 15, 1912.

Back to Gallery