19 Namayagpag sila sa buong Dekada 1880s

Marcelo H. del Pilar bilang patnugot ng La Solidaridad. Mga dibuho mula sa Adarna Publishing House.

Back to Gallery