01 unang editor ng pahayagang La Solidaridad

Super liwanag na scan ng La Solidaridad mula sa koleksyon ng larawan ni Dr. Vic Torres.

Back to Gallery