08 Elizabeth Bessie Kelley y Gatbonton

Mula sa bahay-dagitab na Video 48, na pinagkunan ng maraming larawan ng TV segment.

Back to Gallery