10 Nagsimulang magpulong ang dalawang imperyo

Huling araw ng pulong para sa pagbubuo ng Tratado ng Paris, December 10, 1898.

Back to Gallery