08 Proklamasyon pala natin ng Independensya

Proklamasyon ng Pagsasarili sa Kawit, Cavite, June 12, 1898.

Back to Gallery