05 pwersang pandagat ng mga Espanyol

Paglalarawan sa Battle of Manila Bay na pinagwagian ni Dewey laban sa armadang Espanyol, May 1, 1898.

Back to Gallery