02 USS Maine

Pagsasalarawan ng pagsabog ng USS Maine sa pantalan ng Havana, Cuba.

Back to Gallery