13 Kataastaasang, Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK

Sanduguan sa Katipunan,. Detalye ng mural na “History of Manila” ni Carlos V. Francisco.

Back to Gallery