11 Haring Tagalog na nakagapos sa pagitan ng dalawang bundok

Popular na representasyon kay Bernardo Carpio, pinipigil magsalpukan ang dalawang bundok. Mula sa Merrian Webster & Bookstore.

Back to Gallery