06 Nagbenta ng mga baston at pamaypay na abaniko

Si Andres habang nagbebenta ng baston at abaniko sa patio ng simbahan. Mula sa Adarna Publishing House, Inc.

Back to Gallery