08 Kasama niya ang mga dating guro sa Ateneo na sina Padre Vilaclara at Padre March

Rizal arrives at the execution site. Rizal Shrine in Calamba, National Historical Commission of the Philippines.

Back to Gallery