06 malayo sa piling ng mga mahal sa buhay, mga magulang at sa mahal niyang si Josephine

Teodora Alonso, the matriarch of the Rizal clan, with her daughters and grandchildren. Courtesy of Vibal Foundation, Inc.

Back to Gallery