2004-12-18-035 Fred Panopio (of Pitong Gatang Fame)

Kasama si Fred Panopio (umawit ng Pitong Gatang)

Back to Gallery