12 ay binura ng kulay itim ng pamilya

Mula kay Alfredo Roces, “Rage”

Back to Gallery