25 pagkasunog ng GHQ ng Armed Forces sa Aguinaldo

Pagkasunog ng General Headquarters ng Camp Aguinaldo, Agosto 1987. Mula sa aklat ng PCIJ na “Kudeta: A Challenge to Philippine Democracy.”

Back to Gallery