20 at ng Reform the Armed Forces Movement o RAM

Si Gringo Honosan at ang Reform the Armed Forces Movement o RAM. Mula sa aklat ng PCIJ na “Kudeta: A Challenge to Philippine Democracy.”

Back to Gallery