02 ikapitong tangkang kudeta laban sa kanyang pamahalaan ng mga sundalo

Pagsuko ng mga rebelde sa Makati matapos ang kudeta ng Disyembre 1989. Mula sa aklat ng PCIJ na “Kudeta: A Challenge to Philippine Democracy.”

Back to Gallery