Proclamation of Philippine Independence, 12 June 1898 (Filipino translation)

First time in the internet:

Katitikan ng Pagpapahayag ng Pagsasarili ng Bayang Filipino (Mula sa National Historical Commission of the Philippines), salin ng Acta de la Proclamacion de Independencia del Pueblo Filipino.