22 isang pamilyadong tao

Ang pagbabati ng mga magkakamag-anak na Corona at Basa ay kumatawan sa pag-asa ng paghilom matapos ang paglilitis.

Back to Gallery