08 nang tamaan siya ng mga punglo sa harap ng napakaraming tao sa Luneta

“Fuego!” Detalye ng wall painting ni Carlos V. Francisco para sa Sentenaryo ng Kapanganakan ni Rizal noong 1961. Nakalagak ngayon sa Dambanang Rizal sa Fort Santiago, Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas.

Back to Gallery