11 nagpapasapatos sa ibang tao, at pinapayungan ng ibang tao

Mga chicas na Kastila. Mula sa philhistorypics.blogspot.com

Back to Gallery